CZAS WYBIERANIA

... się zbliża. Dlatego Senat 12 grudnia powołał 15-osobową Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie przedstawicieli wszystkich wydziałów, pod przewodnictwem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka z WPiA. W maju wybieramy rektora, w czerwcu - dziekanów, a nadto wybieralnych senatorów, członków rad wydziałów i instytutów. Jest nad czym się zastanawiać...