Z bibliotecznej półki - Styczeń 1996

Biblioteczna półka mieści nie tylko książki - w takiej formie do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Czasem są to zbiory przechowywane na innych nośnikach informacji jak na przykład CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory).

W ciągu ubiegłego roku udało nam się zgromadzić zbiór komputerowych baz danych, takich jak: polska bibliografia narodowa bieżąca "Przewodnik Bibliograficzny" (1986-1994), bibliografia tłumaczeń literatury światowej Index Translationum (1979-1994), seria amerykańskich baz bibliograficzno- abstraktowych za lata 1983-1994 z różnych dziedzin - General Science Abstracts, Biological and Agricultural Index, Social Sciences Index, Library Literature, Art Index, następnie baza chemiczna Analytical Abstracts (1980- na bieżąco), Ulrich`s Plus - wykaz światowych czasopism naukowych, oraz kilka baz z różnych dyscyplin przekazanych nam przez wydawców na okres próbny.

W sumie jest to już ciekawy zbiór, zawierający ogromną ilość informacji bibliograficznych, pozwalający w łatwy i wygodny sposób przeszukiwać literaturę pod różnymi aspektami (wg autorów, dziedzin, rodzajów publikacji, lat) i dający możliwość przedrukowywania lub przegrywania na dyskietki dowolnych fragmentów zawartego tam materiału.