TEMPUS SZKOLI

10 stycznia w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych (Bankowa 11) odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. programów TEMPUS. Poprowadzi je Pani Ewa Kolanowska - dyrektor krajowego biura funduszu. Na spotkanie zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele wydziałów i innych jednostek, autorzy i partnerzy wniosków przygotowywanych do złożenia przed 31 stycznia oraz wniosków odrzuconych w roku ubiegłym.