Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 1998

DZIEŃ TWÓRCZOŚCI STUDENCKIEJ

22 kwietnia w cieszyńskiej Filii odbył się dzień Twórczości Studenckiej (po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni). W programie znalazł się m. in. koncert zespołu kameralnego "Camerton" i Kwartetu Saksofonowego "Sax Four". (Kwartet powstał w Filii w 93 roku z inicjatywy adi. Jerzego Mazka. Tworzą go studenci kierunku: Wychowanie Muzyczne - Elżbieta Sarna, Marek Wróbel, Michał Wojaczek i Andrzej Mozgała. Zespół koncertował już kilkakrotnie w Czechach, okrasza filialne - i nie tylko - uroczystości. Obecnie przygotowuje się do wyjazdu zaprzyjaźnionego z cieszyńską uczelnią Southwest Texas State University w San Marcos w USA. ) Koncertowali także jazzmani (grupa "trio de Janeiro"), zespół wykonujący muzykę gospel, modern ("6 na 6") oraz formacja "grająca muzykę bliżej nie określoną" ("Młajli"). Wystąpił Wojciech Brzeziński - dwukrotny Laureat Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, zdobywca Grand Prix Nagrody im. Agnieszki Osieckiej, Spotkań Zamkowych Olsztyn`97. Blok muzyczny zakończyło mocne Jam Session.

Zaprezentowano także spektakl teatralny "Rozmowy przy winie" wg Sławomira Mrożka. Swe próbki poetyckie prezentowali studenci. Swój czas mieli także etnolodzy (koncert folklorystyczny, stoisko) oraz plastycy. W kawiarni "Enter" odbyła się wystawa fotografii i grafiki komputerowej studentów III roku Instytutu Sztuki: Beaty Łakomskiej, Elżbiety Polok, Gabrieli Zbrońskiej, Jakuba Fabirkiewicza. Przedstawiono m. in. "Wielkie Arkana" - wariacje nt. 22 kart Tarota (opatrując je odpowiednim komentarzem) oraz prace powstałe w ramach zajęć warsztatowych z fotografii nt. Akt, Bajka, Portret, Światło. Ponadto w trakcie całego dnia w hallu budynku głównego odbywały się wystawy - prezentacje prac studentów I Sz.

Dzień twórczości Studenckiej stanowił swoiste preludium "CIESZYNALIÓW", które odbyły się w Filii w dniach 19 - 20 maja (Relacje w lipcowym numerze "Gazety").

EUROREGION

Prezentacja twórczości studentów zbiegła się z bardzo ważnym wydarzeniem - w Centrum Konferencyjnym Filii doszło do podpisania porozumienia o powstaniu EUROREGIONU Śląska Cieszyńskiego (Euroregion Tesinske Slezsko). Strony uczestniczące - polskie i czeskie uzmysłowiły sobie, iż Filia nie tylko nauką i dydaktyką stoi, lecz tętni także życiem artystycznym, życiem studenckim.

RELIGIE AZJI CENTRALNEJ

21 kwietnia gościł w Filii - na zaproszenie Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze - ks. prof. dr hab. Jan Górski. Wykładowca papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zarazem członek Papieskiej Unii Misyjnej wygłosił wykład nt. "Azja Centralna - religie wczoraj i dziś".

CENNY DAR

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach przekazał Bibliotece Głównej UŚ komplet publikacji poświęconych harmonizacji polskiego prawa antymonopolowego z regulaminem konkurencji Unii Europejskiej. Wśród publikacji znalazły się m. in. następujące wielotomowe pozycje:
I Podstawowe orzecznictwo antymonopolowe organów Wspólnot Europejskich
II Wybrane narodowe ustawy antymonopolowe
III Konkurencja a regulacja w wybranych dziedzinach
IV Reguły konkurencji a wybrane rodzaje porozumień
V Reguły konkurencji w umowach międzynarodowych i procedury antymonopolowe
VI Ochrona konsumentów
VII Podstawowe orzecznictwo antymonopolowe wybranych krajów