OD REDAKCJI

Trzydzieści lat temu - 8 czerwca 1968 roku - utworzono Uniwersytet Śląski. Nasza redakcja rocznicę traktuje z pokorą - daleko nam do wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego! Nie zamieszczamy więc bloku tekstów laurkowo-historycznych o Uczelni. O przyszłości UŚ nasza dziennikarka rozmawia z profesorem Henrykiem Rechowiczem. Staramy się także spojrzeć w przyszłość: prezentujemy główne kierunki rozwoju naszej Uczelni.

Specjalnie dla nas uzyskaliśmy tekst profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego. Ponadto Czytelnicy znajdą w numerze rozmowę z Krzysztofem Zanussim, relację Macieja Sablika z ważnego spotkania, o którym wstępnie pisaliśmy w maju. Prezentujemy też Międzynarodową Szkołę Nauk Politycznych UŚ. Po długiej nieobecności wrócił na nasze łamy Janusz Ryba, który pisze o Stanisławie Auguście Poniatowskim. Za miesiąc - z okazji sześciolecia "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" - kolejny numer: lipcowo-sierpniowy, a w nim m. in. kolejna relacja z podróży do Mongolii, a także blok materiałów dotyczących Komitetu Badań Naukowych (wynik dwudniowej wizyty redakcyjnej w Warszawie) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy na Mszę św. w intencji Wspólnoty Akademickiej UŚ, koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Metropolitę Górnośląskiego Damiana Zimonia, która odbędzie się 8 czerwca (a nie, jak błędnie podaliśmy w poprzednim numerze, dwa dni wcześniej) o godzinie 18. 00.

list