BIULETYN KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

Ukazał się pierwszy numer Biuletynu KRASP, zawierający informacje z plenarnego posiedzenia KRASP, które odbyło się 20 kwietnia w Warszawie.

Bieżące informacje (sprawozdania i protokoły z posiedzeń, uchwały i stanowiska Prezydium oraz inne materiały) są przesyłane przez Biuro KRASP do szefów konferencji branżowych, a przez nich do poszczególnych szkół wyższych. Źródłem informacji o KRASP jest także strona internetowa o adresie http://www.krasp.org.pl

W kolejnym lipcowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" zaprezentujemy wyciąg z materiałów zamieszczonych w Biuletynie.

Autorzy: D.R.