MÓJ UNIWERSYTET

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs

"MÓJ UNIWERSYTET"

Regulamin konkursu:

1. Temat: "Mój Uniwersytet" - wizja uniwersytetu w oczach przyszłych i obecnych studentów.

Liczymy, że prace konkursowe będą prezentować między innymi nadzieje wiązane z chwilą wstąpienia w mury Uczelni oraz oczekiwania młodych ludzi wobec całej społeczności akademickiej, grona naukowców, badaczy, Mistrzów, Władz Uczelni oraz wszystkich mających wpływ na jej współczesne oblicze.

Pozwolą one wyłonić pewien obraz współczesnego uniwersytetu, który spełniając swe podstawowe funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne, stanie się miejscem Wspaniałej Przygody.

2. Termin: prace prosimy nadsyłać do 30 września 1998 roku na adres:

Uniwersytet Śląski - Biuro Rektora, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 z dopiskiem "Konkurs"

3. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria 1) oraz do studentów Uniwersytetu Śląskiego (kategoria 2);

Uczestnicy proszeni są o podanie swoich danych osobowych:

w kategorii 1- imię i nazwisko, adres szkoły, klasa,

w kategorii 2 - imię i nazwisko, wydział, kierunek i rok studiów oraz adres domowy;

4. Prace konkursowe: prace konkursowe w 3 egzemplarzach prosimy nadsyłać w jednej z następujących form: wydruk komputerowy, maszynopis, w kategorii 1 dopuszczalny również rękopis.

Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na 1 stronie) lub w przypadku rękopisu i wydruku komputerowego ich równowartość.

5. Rozstrzygnięcie: ocenę prac w dwóch oddzielnych kategoriach przeprowadzi specjalnie powołana komisja rektorska, w skład której wejdą przedstawiciele: Rektora i władz uczelni, nauczycieli akademickich, studentów i inne zaproszone do udziału w jury osoby.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: listopad 1998. O wynikach i dokładnym terminie wręczenia nagród laureatów konkursu powiadomimy listownie.

6. Nagrody: dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz trzy, miesięczne praktyki w redakcji Gazety Wyborczej w Katowicach, dodatkowo fragmenty najciekawszych prac zostaną opublikowane w prasie akademickiej oraz Gazecie Wyborczej, wydaniu Gazeta w Katowicach.

7. Patronat prasowy : Gazeta Wyborcza, wydanie w Katowicach.