Kondolencje

ŻEGNAJĄC DOKTORA HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Katowice, 21 maja 1998

Jej Magnificencja
Prof. Dr Radmila KIPRIJANOVA
Rektor Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego
w Skopju

Magnificencjo!

W głębokim smutku pogrążyła nas wiadomość o śmierci Pana Profesora Boźidara Vidoeskiego - szacownego doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W osobie Zmarłego - profesora Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego - tracimy wybitnego językoznawcę, slawistę, autora licznych prac z dziedziny, dialektologii, onomastyki, słowotwórstwa i fonologii, a także jednego z twórców norm współczesnego języka literackiego w Macedonii.

Profesor Vidoeski był naukowym Ambasadorem, który podjął - uwieńczone sukcesem - starania na rzecz polsko-macedońskich kontaktów naukowych i kulturalnych. To właśnie z Jego inicjatywy został otwarty w Skopju lektorat języka polskiego, a następnie studium polonistyczne. W murach naszej Uczelni kilkakrotnie gościliśmy Profesora, który zainicjował współpracę między Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Św. Cyryla i Metodego. Współpraca ta zaowocowała między innymi konferencjami naukowymi, licznymi publikacjami i wzajemnymi wizytami.

Łączymy się w bólu ze społecznością akademicką Uniwersytetu w Skopju po śmierci Wybitnego Uczonego, Człowieka niezwykłej dobroci i tolerancyjności, prawdziwego przyjaciela Polski i Polaków. Prosimy o przekazanie naszych kondolencji Jego Najbliższym.

W imieniu Senatu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek