Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 18 maja 1998r.
zmarł nasz Kolega, wieloletni pracownik
Zakładu Animacji Społeczno-Kulturalnej,
były dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
i Nauk o Kulturze Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Profesor dr hab. Edmund Rosner
Rodzinie
Przyjaciołom i wszystkim
którzy zachowają Zmarłego w pamięci
kondolencje składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
władze Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
społeczność akademicka Uczelni