Listy do redakcji

SPROSTOWANIE

Korzystając z prawa do sprostowania chciałbym wyjaśnić pewną nieścisłość, która pojawiła się, być może częściowo z mojej winy, w sympatycznym, acz zbyt pochlebnym artykule na mój temat (GU marzec 1998 nr 6 (51) s. 14-15).

Pragnę z całą mocą podkreślić, że wymienione w tekście języki obce wciąż studiuję, a niektórych zacząłem uczyć się całkiem niedawno (na co wskazuje pierwsza część artykułu), stąd różny stopień ich znajomości - od serdecznej po przelotną. Przemysław Marciniak