PODYPLOMOWE STUDIA DZIENNIKARSKIE


PODYPLOMOWE STUDIA
DZIENNIKARSKIE

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego
przyjmuje jeszcze na
czterosemestralne
podyplomowe
studia dziennikarskie

absolwentów wszystkich
kierunków wyższych uczelni
oraz studentów
po III roku studiów.

Studia są odpłatne
i prowadzone
w trybie wieczorowym.

Bliższych informacji udziela
sekretariat
Zakładu Dziennikarstwa,
Katowice, ul. Bankowa 11,
tel. 599-601 w. 1362