Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Czerwiec 1998

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskali:
prof. dr hab. Marian Huczek WFil.
prof. dr hab. Krystyna Kruszewska WNoZ
prof. Artur Starczewski WP-A

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali:
prof. dr hab. Kazimiera Wódz WNS
prof. dr hab. Marek Szczepański WNS

Stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymali:
prof. dr hab. Małgorzata Strzelec WPiPs

Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Krystyna Kaczmarska WMFCh
dr hab. Marek Szopa WMFCh

Stopień naukowy doktora uzyskali:
dr Jaroslav Reske WFil.
dr Dorota Fox WFil.
dr Beata Sagan WPiA
dr Magdalena Bsoul WNS