WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

PUBLIKACJE 1999

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
tel. (0-32) 59 69 15
tel. centr. (0-32) 58 24 41, 58 82 11
wew. 16-36 (sekretariat), 18-60, 11-72 (kolportaż)
fax (0-32) 58 68 95
www.us.edu.pl/uniwersytet/jednostki/ogolne/wydawnictwo/
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Nakładem uczelnianej oficyny wydawniczej w roku 1999 ukazało się 105 tytułów o objętości 1643, 5 arkusza wydawniczego

Szczegółowe informacje na temat publikacji jakie ukazały się w 1999 roku znajdziesz na stronach wydawnictwa.

Oto pozostałe publikacje:

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Bukowska-Floreńska I. (red. ) "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 2: Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, s. 385, 34, 00 zł
(wyd. ciągłe)
Bukowska-Floreńska I. (red. ) "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 3: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, s. 324, 30, 00 zł
(wyd. ciągłe)
Danel-Bobrzyk H. (red. ), Uchyła-Zroski J. (współudz. ) Muzyka w edukacji i wychowaniu, s. 208, 17, 00 zł
(praca zbiorowa)
Jonkisz A. (red. ) Postacie prawdy 3, s. 240, 20, 00 zł
(praca zbiorowa)
Olbrycht K. (red. ) Edukacja aksjologiczna. T. 4: Wybrane problemy przekazu wartości, s. 112, 8, 00 zł
(wyd. wielotomowe)
Uchyła-Zroski J. Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania, s. 240, 24, 00 zł (monografia)
Ziemski F. Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w. ), s. 124, 12, 00 zł
(monografia)
Varia
Kisiel M., Rott D., Wójcik W. (oprac. ) Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis, s. 52
  Statut Uniwersytetu Śląskiego. Uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 28 września 1999 roku, s. 88
  Dysponenda publikacji (stan na 31 stycznia 1999 roku), s. 84
  Katalog publikacji 1998, s. 76