Stypendia krajowe dla młodych naukowców w 2000 r.

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

WŚRÓD TEGOROCZNYCH LAUREATÓW DWÓCH NAUKOWCÓW Z UŚ!!!

Konkurs Fundacji na stypendia krajowe dla młodych naukowców odbywa się już od ośmiu lat. Co roku około stu najlepszych kandydatów, którzy mają nie więcej niż 30 lat i posiadają dorobek naukowy, otrzymuje od Fundacji roczne stypendia. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie pracownicy lub doktoranci z krajowych szkół wyższych, placówek PAN lub instytucji, których celem statutowym jest m. in. prowadzenie badań naukowych.

Do ósmej edycji konkursu, ogłoszonej w ub. roku, nadesłano aż 470 wniosków, jednak część z nich została odrzucona ze względów regulaminowych. Ocenie ekspertów poddano 449 wniosków. Po zapoznaniu się z jej rezultatami Rada Fundacji postanowiła przyznać 104 stypendia. Ich wysokość w tym roku wynosi 18 000 zł.
Wśród laureatów największą grupę stanowią pracownicy i doktoranci szkół wyższych - 86 osób. Najliczniej reprezentowane dziedziny to medycyna, biologia oraz chemia. Większość stypendystów wywodzi się z dużych ośrodków naukowych: z Warszawy (31), Krakowa (19), Poznania (13), Wrocławia (10) i Gdańska (10). Średnia wieku tegorocznych stypendystów to niespełna 28 lat; najmłodszy z nich ma 24 lata.

Dyplomy stypendialne zostaną wręczone laureatom uroczyście 25 marca br. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Pełna lista stypendystów znajduje się w Internecie: www.fnp.org.pl

TEGOROCZNI STYPENDYŚCI ze Śląska

dr inż. Dariusz Bismor Politechnika Śląska, Inst. Automatyki
dr inż. Grzegorz Drwal Politechnika Śląska, Inst. Matematyki
mgr inż. Piotr Łaszczyk Politechnika Śląska, Wydz. Automatyki
lek. med. Marcin Adamczak Śląska Akademia Med., Kat. Nefrologii
dr Marcin Kostur Uniwersytet Śląski, Inst. Fizyki
dr inż. Michał Mierzwa Uniwersytet Śląski, Inst. Fizyki