WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 9;
tel. : 0/32/588 211 w.
1235; fax. : /032/587 737

zaprasza na VIII cykl wykładów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U. Śl. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 15: 30.
Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 1999/2000 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu a studentom U. Śl. umożliwia zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego.
"Poglądy, interpretacje i wnioski prezentowane przez autorów w dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach niniejszych wykładach nie mogą być przypisywane WFOŚiGW w Katowicach i nie reprezentują jego polityki"
Wykłady i ich druk współfinansuje WFOŚiGW w Katowicach oraz Ministerstwo Środowiska w Warszawie

PROGRAM - semestr II

17. 02. 2000 Forum Natura
Jolanta Matiakowska-Karmańska, Dziennikarz, członek Rady Naukowej Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem"
Ochrona środowiska w mediach".
24. 02. 2000 Prof. dr hab. Marian Pulina, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Uczony wobec problemów ochrony środowiska przyrodniczego".
02. 03. 2000 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
09. 03. 2000 Prof. dr hab. Jacek Jania, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Czy grozi nam potop z powodu zmian klimatu? "
16. 03. 2000 Forum Natura
Dr Anna Kalinowska,
Ministerstwo Środowiska w Warszawie
"Dostęp do informacji o środowisku - dobrodziejstwo czy zagroże-nie społeczne".
23. 03. 2000 Dr hab. Jan Holeksa, WBiOŚ, U. Śl.
"Leśny kalejdoskop - czyli las w stanie równowagi".
30. 03. 2000 Dr Mirela Tulik, SGGW, Warszawa
"Oddziaływanie promieniowania jonizującego na rośliny po awarii reaktora w Czernobylu".
06. 04. 2000 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
13. 04. 2000 Dr Mirosław Nakonieczny i Dr Andrzej Kędziorski, WBiOŚ, U. Śl.
"Biologia eksperymentalna w ochronie gatunkowej zwierząt naprzykładzie niepylaka apollo".
24. 04. 2000 Forum Natura
Mgr Karol Sabath,
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
"Piętno dinozaurów: jak koewoluowały mezozoiczne gadyi roślinność".
04. 05. 2000 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego (godz. 16: 00).
11. 05. 2000 Dr Mariusz Rzętała, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Problemy eksploatacji i ochrony zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach".
18. 05. 2000 Forum Natura
Dr Wiesław Nowicki,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
"Spór o zagospodarowanie Wisły - punkt widzenia przyrodnika".
25. 05. 2000 Dr Maria Augustyniak, WBiOŚ, U. Śl. Dr Michał Augustyniak, Wydział Nauk o Ziemi, U. Śl.
"Aborygeni a problem ochrony przyrody w Australii".