KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, tel. centrali: 588 211 w. 1235, tel. /fax: 587 737

przyjmuje zapisy

na semestralny kurs języka angielskiego poświęcony praktycznemu wykorzystywaniu terminologii angielskiej stosowanej w ekologii i ochronie środowiska

"Ecology of Effective Communication"

W programie:

* jak słuchać aby zrozumieć * szukamy błędów w wypowiedziach znanych naukowców * czy łatwo zostać tłumaczem przyrodniczych tekstów? * czy z każdego rzeczownika można zrobić przymiotnik i odwrotnie, a co z czasownikami? * skróty w ekologii, jakie są i kiedy dajemy kropkę * piszemy doniesienie prasowe o klęsce ekologicznej w naszej dzielnicy * angielskie i amerykańskie organizacje związane z ochroną środowiska czyli surfujemy po Internecie * jeden wyraz wiele znaczeń - które z nich jest najbardziej poprawne; czy śmieci to: rubbish, sweepings, litter, garbage, refuse a może waste.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka angielskiego. Kurs prowadzić będzie Ms. Misty Hitesman, native speaker" z USA, wolontariuszka Peace Corps. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegółowa informacja, program zajęć oraz zapisy w biurze Centrum (ul. Bankowa 9, p. 322).