POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Biuro Rektora

Politechnika Poznańska wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów podjęła się zorganizowania w roku 2000 Powszechnego Zjazdu Absolwentów Politechniki Poznańskiej. Z informacją o tej imprezie chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby naszych absolwentów.
Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę redakcji pism akademickich zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i zamieszczenie na łamach Waszej Gazety załączonego komunikatu i karty zgłoszeniowej (do wglądu w Redakcji "GU").