6 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Francja, jakiej nie znacie”

Francja, jakiej nie znacie

Konferencja została zorganizowana przez Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych oraz Instytut Alliance Française w Katowicach. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat V Republiki Francuskiej, degustacji francuskich potraw, obejrzenia zdjęć najwybitniejszych francuskich fotografów, a także wysłuchania koncertu muzyki francuskiej.

Największe francuskie przeboje zaśpiewała Joanna Możdżan z Akademii Muzycznej w Katowicach
Największe francuskie przeboje zaśpiewała Joanna Możdżan z Akademii Muzycznej w Katowicach

Ogólnopolska konferencja naukowa „Francja, jakiej nie znacie” została objęta patronatem honorowym Ambasady Francji w Polsce, prezydenta Katowic oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem dr. hab. Roberta Pyki z Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił wykład zatytułowany „Francja w procesie zmiany. Ewolucja organizacji terytorialnej i systemu władzy V Republiki na początku XXI wieku”. Później uczestnicy znaleźli się w XVIII wieku podczas pełnego humoru wystąpienia dr. Tomasza Wysobłockiego z Uniwersytetu Wrocławskiego poświęconego kobietom w przestrzeni publicznej Francji w XVIII i XIX wieku. To właśnie wtedy kobiety pokazały, że nie są słabymi istotami, które nadają się tylko do zajmowania dziećmi. Kobiety rewolucyjnej Francji skutecznie dążyły do uznania za równe z mężczyznami. Po wrocławskim badaczu głos zabrała dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek z Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosiła wykład pt. „Artyzm ery niepewności”.

Po przerwie przeznaczonej na skosztowanie oryginalnych francuskich potraw, temat francuskiej sztuki i kultury kontynuowała dr Bożena Giernat-Bieroń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzając zebranych gości w zagadnienie gaullizmu w kulturze oraz znaczenie działalności André Malrauxa – francuskiego pisarza, krytyka kolonializmu, autora książki Czas pogardy poświęconej działalności obozów koncentracyjnych, a także ministra informacji w rządzie de Gaulle’a.

Po wystąpieniach dotyczących historii i kultury Francji przyszła pora na wielką politykę. Dr Renata Jankowska z Uniwersytetu Śląskiego przybliżyła zebranym francuskie spojrzenie na kwestię akcesji Turcji do Unii Europejskiej, przedstawiając mało znane fakty i zawiłości francuskiej polityki zagranicznej. Następnie Kasjan Kasprzak (doktorant UŚ) wyjaśnił, na czym powinien polegać rozdział państwa od Kościoła, posługując się właśnie przykładem V Republiki Francuskiej.

Na koniec uczestnicy konferencji zrelaksowali się, oglądając zdjęcia czterech francuskich fotografów, których sylwetki przybliżył Dominik Mrzyk (UŚ). Po uczcie dla oka przyszła pora na ucztę dla uszu, kiedy to największe francuskie przeboje zaśpiewała Joanna Możdżan z Akademii Muzycznej w Katowicach, której koncert zorganizowany został w ramach współpracy z Alliance Française.

Ponadto podczas trwania wydarzenia uczestnicy mogli rozczytać się we francuskojęzycznej prasie – magazynie „Française Présent”.

Była to już trzecia konferencja w cyklu „… jakiej nie znacie”. Poprzednie edycje poruszały kwestie różnorodnych uwarunkowań Japonii i Meksyku. IKNS już teraz zaprasza na kolejną konferencję, która odbędzie się w przyszłym semestrze. Co prawda temat konferencji pozostaje na razie tajemnicą, lecz z pewnością nie zabraknie dużej dawki wiedzy, tradycyjnej kuchni i regionalnej muzyki.

Autorzy: Wiktoria Wosińska
Fotografie: Agata Możdżan