22 kwietnia w auli Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XX Konkursu Wiedzy Technicznej

Nauka jest inwestycją

Konkurs, który od lat wspierają kolejni rektorzy Uniwersytetu Śląskiego i władze samorządowe miast Zagłębia Dąbrowskiego, w tym roku objęli patronatem JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydenci: Sosnowca – Arkadiusz Chęciński, Będzina – Łukasz Komoniewski i Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza. W uroczystości uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z 24 szkół biorących udział w tegorocznej edycji konkursu.

Najlepszą szkołą ogólnokształcącą w dwudziestoletniej historii Konkursu zostało IV Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Puchar z rąk profesora Jana Ilczuka odebrał dyrektor mgr Grzegorz
Walotek
Najlepszą szkołą ogólnokształcącą w dwudziestoletniej historii Konkursu zostało IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Puchar z rąk profesora Jana Ilczuka odebrał dyrektor mgr Grzegorz Walotek

Wśród gości konkursowej gali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca z wiceprezydentem Krzysztofem Haładusem i przewodniczącym Rady Miejskiej Sosnowca Wilhelmem Zychem na czele oraz przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego. Liczne grono sponsorów konkursowych nagród reprezentowane było przez: Grzegorza Dąbrowskiego, prezesa Agencji Rozwoju Lokalnego – fundatora nagrody głównej i gospodarza obiektu, w którym odbywała się uroczystość, mgr Anetę Trojanowską, prezesa Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim, Mieczysława T. Koczkowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, i Tadeusz Brolla, dyrektora ds. handlowych firmy Era Sp. z o.o. z Chorzowa.

Rozpoczynając uroczystość, prof. dr hab. Jan Ilczuk, pomysłodawca i przewodniczący Wydziałowej Komisji Konkursowej, przypomniał, że celem konkursu od wielu lat jest promowanie przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem.

– Konkurs Wiedzy Technicznej to również znakomity sposób dotarcia do szerokich rzesz młodzieży stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i wyboru studiów. Prezentując interesującą ofertę edukacyjną Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów naszej uczelni, zachęcamy młodzież, by po zakończeniu nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kontynuowała swoją edukację na Uniwersytecie Śląskim – dodał prof. Ilczuk.

Dziekan WIiNoM dr hab. Danuta Stróż, witając zgromadzonych gości, szczególnie ciepło zwróciła się do młodzieży, podkreślając, że dbałość o dobre wykształcenie młodego pokolenia jest sprawą ogromnie ważną dla przyszłości naszej Ojczyzny, a rola młodzieży w budowaniu bezpiecznej i dostatniej Polski jest nie do przecenienia. Słowa uznania skierowała również do prof. Ilczuka:

– Fakt, że idea Konkursu Wiedzy Technicznej jest wciąż żywa w środowisku szkolnym naszego województwa i wciąż nowe roczniki uczniów chcą w nim uczestniczyć, to Pana, Panie Profesorze, osobista zasługa i efekt wieloletniej pracy w zakresie propagowania szeroko rozumianej techniki.

Zwycięzcą XX Konkursu Wiedzy Technicznej okazał się Piotr Janczyk z I LO w Olkuszu. Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się Mikołaj Grabara z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowy i Maciej Kleszcz z sosnowieckiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Laureatem trzeciego miejsca został Mateusz Łyczek z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, czwartego – Przemysław Indyka z I LO w Olkuszu, a piątego – Karolina Suliga z II LO im. E. Plater w Sosnowcu. Dalsze miejsca zajęli: Sebastian Krajewski z I LO w Będzinie, Błażej Janeczek z TZN w Częstochowie, Konrad Nowak z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Jakub Szafraniak z I LO w Olkuszu, Andrzej Deja z I LO w Będzinie, Dawid Karolewski z sosnowieckiego „Elektronika”, Michał Lewicki z II LO w Dąbrowie Górniczej oraz Tomasz Makowski i Piotr Sidorowicz z IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu. Warto zaznaczyć, że wszystkie ww. osoby, uzyskując status laureata XX Konkursu Wiedzy Technicznej, mają prawo ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2016/17 z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (do wyboru jest aż 11 kierunków studiów).

Wydziałowa Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić Pucharami Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej dwie szkoły. Za zdobycie największej liczby punktów w dwudziestoletniej historii Konkursu puchary trafiły do IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Zgodnie z tradycją drobnymi upominkami i gadżetami uniwersyteckimi obdarowano uczniów z Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, którzy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Technicznej po raz pierwszy.

Kończąc oficjalną część uroczystości, profesor Ilczuk pogratulował zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu i życzył im, by z pasją pogłębiali swoją wiedzę:

– Nauka jest inwestycją, która co prawda nie zwraca się od razu, ale im więcej w siebie teraz zainwestujecie, tym bardziej będziecie mogli oczekiwać, że zainwestowany przez Was wysiłek się opłaci i zaprocentuje w przyszłości taką pracą, która nie tylko pozwoli Wam cieszyć się życiem i spełniać marzenia, ale nada Waszemu życiu głębszy sens.

Autorzy: Jan Ilczuk, Iwona Kantorysińska
Fotografie: Tomasz Płosa