Kronika UŚ

Plebiscyt na najbardziej wpływowe kobiety województwa śląskiego

Już po raz trzeci „Dziennik Zachodni” zorganizował plebiscyt, którego celem było wyłonienie 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego. W gronie kandydatek znalazły się przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego oraz wiele absolwentek naszej uczelni. W pierwszym etapie konkursu, czyli internetowym głosowaniu, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka- -Szulik (absolwentka UŚ) zajęła 2. miejsce. W drugim etapie jednomyślną decyzją kapituły otrzymała tytuł najbardziej wpływowej kobiety 2016 roku. Kapituła plebiscytu dokonała wyboru dziesięciu laureatek. Poza prezydent Zabrza do tego grona zakwalifikowała się dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – prodziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, która zajęła 6. miejsce. W grupie wyróżnionych znalazły się również absolwentki Uniwersytetu Śląskiego: Halina Bieda – dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (8. miejsce), Marta Fox – poetka, powieściopisarka, eseistka (9. miejsce) oraz Gabriela Lenartowicz – posłanka na Sejm RP VIII kadencji (10. miejsce). Ogłoszenie wyników plebiscytu odbyło się 8 kwietnia podczas uroczystej gali zorganizowanej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w uroczystości uczestniczył dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji.

Akcelerator branży gier wideo

18 kwietnia w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie został podpisany list intencyjny dotyczący powołania Akceleratora branży gier wideo. Sygnatariuszami listu byli przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Powiatu Cieszyńskiego. Jest to pierwszy regionalny etap powołania Akceleratora, mającego wspierać rozwój branży oraz edukację w zakresie tworzenia gier wideo. Partnerem merytorycznym projektu jest Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, który ma w swojej ofercie dydaktycznej kierunek studiów projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Administracyjnie Akcelerator powiązany będzie z Powiatem Cieszyńskim, który zapewni niezbędną infrastrukturę, natomiast ARP, która postawiła sobie za cel rozwój tej innowacyjnej branży, zapewni wsparcie finansowe projektu. Podjęta inicjatywa pomoże absolwentom kierunków związanych z tworzeniem gier w zakładaniu start upów oraz pozwoli przezwyciężyć pierwsze bariery związane z wejściem na rynek. Dodatkowo poprzez wsparcie samej edukacji działanie Akceleratora będzie szerzej oddziaływało na branżę gier wideo dzięki tworzeniu wykwalifikowanej kadry.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentowali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor elekt, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Artystycznego dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Gabinetu Rektora dr Magdalena Ochwat oraz dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką mgr Dariusz Laska.

Gala wręczenia nagród „Zielone czeki”

22 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia „Zielonych czeków” – nagród przyznawanych corocznie z okazji Dnia Ziemi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Laureatów wyłania kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski z Katedry Teorii i Filozofii Prawa, prorektor elekt Uniwersytetu Śląskiego, który otrzymał „Zielony czek” w kategorii programy i akcje dotyczące ochrony przyrody, oraz dr Andrzej Tyc, prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi, któremu przyznano dyplom honorowy w kategorii prace naukowo-badawcze.

Dofinansowanie projektów w ramach POWER

4 maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę formalno- -merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania: kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone przez Uniwersytet Śląski, tj. CIS – chemia i staże oraz Bio-PRO: Ewolucja Bio-PROfesjonalizmu – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Celem projektu CIS jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych, w zakresie przedsiębiorczości, kognitywnych, kierowniczych i samoorganizacyjnych studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, odpowiadających potrzebom społeczno- gospodarczym oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy. Projekt jest realizowany na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w okresie 1 marca 2016 – 30 listopada 2017 roku.

Projekt Bio-PRO zakłada nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego 153 studentów studiów stacjonarnych ostatnich lat studiów I stopnia oraz IV semestru studiów II stopnia trzech kierunków prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, tj. biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, odpowiadających potrzebom społeczno- gospodarczym pracodawców na rynku pracy, a jednocześnie komplementarnych z efektami kształcenia zgodnymi z założeniami każdego z tych kierunków poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych we współpracy z pracodawcami w okresie od 1 maja 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska dla prof. Maksymiliana Pazdana

Prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został uhonorowany Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla Śląska. Gala wręczenia nagród, która odbyła się 26 kwietnia 2016 roku w Warszawie, stanowiła element obchodów 95. rocznicy III Powstania Śląskiego. Wraz z prof. zw. dr. hab. Maksymilianem Pazdanem – profesorem honorowym i doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Rostowie, rektorem UŚ w latach 1990–1996, laureatem nagrody „Pro Scientia et Arte” (2006) – Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Śląska odebrał JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Nicieja.

Przyznawanie dorocznych nagród ma pokazywać rolę, jaką wybitne osoby i instytucje wywodzące się ze Śląska lub poświęcające mu swoje dokonania odgrywają w różnych sferach naszego życia: społecznego, naukowego, kulturalnego i gospodarczego. Dotychczasowymi laureatami Nagród Towarzystwa Przyjaciół Śląska byli między innymi: Wojciech Kilar, prof. Jerzy Buzek, Henryk Mikołaj Górecki, prof. Jan Miodek.

Porozumienie z Klubem Gaja

5 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie mające na celu podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja. Współpraca obejmować będzie między innymi promowanie postaw i idei związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną w środowisku akademickim, organizację praktyk oraz staży dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dodatkowo strony deklarują chęć realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisał rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, Klub Gaja reprezentowali prezes Jacek Bożek oraz Jolanta Migdał – koordynator programu „Święto Drzewa”.

Wręczenie nagród naukowych „PolarKNOW”

26 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się gala wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”. W uroczystości udział wzięli prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Ceremonię uświetnił wykład prof. dr. hab. Andrzeja Szarka z Wydziału Artystycznego UŚ pt. „Anatomia talentu”.

Nagrody naukowe „PolarKNOW” przyznawane są za publikacje z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Praca Roku 2015

5 maja w Galerii ArtNova2 w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy w ramach XXV edycji konkursu „Praca Roku 2015” połączone z wręczeniem nagród. Prof. zw. dr hab. Anna Kowalczyk- Klus z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego otrzymała Grand Prix za pracę Drabina Jakubowa. Celem interdyscyplinarnego konkursu było pokazanie i promocja najbardziej znaczących i wartościowych osiągnięć artystycznych 2015 roku powstałych w dowolnych technikach: malarstwo, grafika warsztatowa, rzeźba, rysunek, sztuka użytkowa (plakat, grafika wydawnicza, itp.). Konkurs został zorganizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków – okręg w Katowicach. Wystawę pokonkursową można oglądać do 3 czerwca 2016 roku w Galerii ArtNova2 w Katowicach.

Pracownicy UŚ laureatami konkursów NCN

9 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty zgłoszone przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

OPUS: „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” – dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Wydział Nauk Społecznych – przyznane środki: 115 250 zł; „Oddziaływanie amin biogennych na rozwój i funkcjonowanie aparatu rozrodczego mszyc (Insecta, Hemiptera, Aphididae) – szkodników roślin użytkowych” – dr hab. Karina Beata Wieczorek, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki: 733 845 zł; „Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami” – prof. dr hab. Jerzy Łuczka, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – przyznane środki: 472 800 zł; „Implikacje rozmyte i ich wpływ na różnorodne metody wykorzystywane w systemach inteligentnych” – dr hab. Michał Krzysztof Baczyński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – przyznane środki: 275 628 zł; „Oddziaływania magnetyczne w kompozytach zawierających fazy o ultra-wysokiej koercji” – dr hab. inż. Artur Chrobak, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – przyznane środki: 403 000 zł; „Monosacharydy i disacharydy – nowe biomarkery występujące w mezozoicznych i kenozoicznych skałach osadowych” – dr hab. Leszek Marynowski, Wydział Nauk o Ziemi – przyznane środki: 490 890 zł; „Tafonomia eksperymentalna kluczem do poznania przeszłości – ocena hydrodynamicznej i biologicznej fragmentacji szkieletów wybranych grup bentonicznych bezkręgowców” – dr hab. Mariusz Andrzej Salamon, Wydział Nauk o Ziemi – przyznane środki: 349 060 zł; „Wczesnodewońska flora z Gór Świętokrzyskich, Polska południowa” – dr hab. Paweł Filipiak, Wydział Nauk o Ziemi – przyznane środki: 85 165 zł.

PRELUDIUM: „Charakterystyka wybranych aspektów genetycznych i epigenetycznych u Spodoptera exigua po wieloletniej selekcji w kierunku oporności na kadm” – mgr Anna Płachetka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki: 150 000 zł.

SONATA: „Gen HvSNAC1 (Stress responsive NAC1) u jęczmienia – nowa funkcja w regulacji akwaporyn podczas stresu abiotycznego” – dr Marzena Kurowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki: 196 788 zł; „Genomika translacyjna w identyfikacji mechanizmu działania signalosomu CBP20 w odpowiedzi Arabidopsis i jęczmienia na stres suszy” – dr Agata Jolanta Daszkowska-Golec, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – przyznane środki: 509 540 zł.

Listy rankingowe dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki: ncn.gov.pl.