Z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 28 i 29 kwietnia na Wydziale Teologicznym UŚ i w pensjonacie „Hawana” w Brennej odbywała się V Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Młodzież – Kościół – Ewangelizacja”

Czekając na Światowe Dni Młodzieży

Tegoroczne spotkanie miało charakter wyjątkowy. Dwudniowa konferencja organizowana była przez cztery wydziały teologiczne: Facultatea de Teologie Universitatea Ovidius din Constana (Rumunia), Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove (Słowacja), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Czechy) oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska).

Od lewej: dr hab. prof. SWPS Jacek Kurzępa, ks. dr Witold Kania, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, dr hab.
prof. UŚ Urszula Szuścik oraz dr hab. Aleksander Bańka
Od lewej: dr hab. prof. SWPS Jacek Kurzępa, ks. dr Witold Kania, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik oraz dr hab. Aleksander Bańka

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego, abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego, abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga – przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, abp prof. Univ. Dr. Î.P.S. Teodosie Petrescu – Arhiepiscopul Tomisului, prorektor Uniwersytetu Owidiusza w Konstancy, bp dr Marian Niemiec – biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, bp dr Adrian Korczago – biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko- -Augsburskiego w RP oraz dr Marcin Krupa – prezydent Katowic.

Zgromadzonych powitał bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Wyraził on wdzięczność za organizację spotkania, przywitał pracowników Wydziału Teologicznego oraz prelegentów, podziękował prezydentowi Katowic, Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach, sponsorom oraz patronom medialnym. Następnie głos zabrał abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, który oficjalnie otworzył spotkanie i powitał zaproszonych gości. W krótkich słowach podkreślił ważność ewangelizacji w działalności wyznawców Chrystusa. Wyraził również radość z powodu obecności przedstawicieli Kościołów innych wyznań chrześcijańskich oraz prezydenta miasta.

Tematyka wystąpień w czasie pierwszego dnia konferencji miała charakter otwarty. W dwóch pierwszych sesjach obrad dominowały tematy związane z wychowaniem młodzieży oraz przekazywaniem wartości. Dwie kolejne sesje poświęcone były zagadnieniu ewangelizacji widzianej z perspektywy różnych kościołów: ewangelicko-augsburskiego, zielonoświątkowego i katolickiego.

W ramach przerwy pomiędzy sesjami organizatorzy przygotowali również program muzyczny. Z minirecitalem wystąpił Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Drugi dzień konferencji miał charakter bardziej specjalistyczny, skupiony na konkretnych problemach prawnych i ekumenicznych. Wystąpienia dotyczyły edukacji młodzieży oraz przygotowania do sakramentów w różnych kościołach i wyznaniach chrześcijańskich oraz konkretnych problemów z zakresu prawa kanonicznego.

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, przy mikrofonie dyrygent Anna Szostak
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, przy mikrofonie dyrygent Anna Szostak

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Na widowni oprócz studentów Uniwersytetu pojawiła się również młodzież szkół średnich. Po zakończeniu pierwszego dnia obrad uczestników oraz słuchaczy zaproszono do udziału w spotkaniu ewangelizacyjnym – plenerowym koncercie, który odbywał się przed budynkiem Wydziału Teologicznego. Moderatorem tego spotkania był ks. dr Przemysław Sawa, a wśród zaproszonych artystów byli: zespół Adam i Beata, Anti Babilon System, Bytkowska Schola Ducha Świętego, Albo i nie oraz zespół Telilah.

Konferencja „Młodzież – Kościół – Ewangelizacja” stała się okazją nie tylko do zacieśniania współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi. Organizatorzy pokazali również, że możliwe jest połączenie wydarzenia o charakterze stricte naukowym z imprezą skierowaną do szerokiej publiczności.

Autorzy: Marta Giglok
Fotografie: Marta Giglok