26 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu rozdano nagrody naukowe „PolarKNOW”

Wydziałowe Oscary

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wyróżnił w ten sposób badaczy za ich osiągnięcia publikacyjne w latach 2014– –2015. Wśród 19 laureatów znaleźli się także naukowcy działający w obszarze badań polarnych. Wydział jest jednym z podmiotów tworzących Centrum Studiów Polarnych, od 2014 roku posiadającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Dr hab. Michał Zatoń odebrał pamiątkową statuetkę z rąk dziekana Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr. hab.
Adama Idziaka
Dr hab. Michał Zatoń odebrał pamiątkową statuetkę z rąk dziekana Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr. hab. Adama Idziaka

Pod pojęciem dorobku publikacyjnego należy rozumieć autorstwo lub współautorstwo artykułów w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych oraz najlepsze oryginalne publikacje książkowe. Kilka kategorii było przeznaczonych wyłącznie dla młodych badaczy – nagrodzonych zarówno za pojedyncze teksty, jak i za całość dotychczasowego dorobku. Uroczystość prowadził dr Andrzej Tyc, prodziekan ds. nauki i rozwoju WNoZ, a wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – przewodniczący kapituły nagrody „PolarKNOW” oraz reprezentanci Instytutu Geofizyki PAN współtworzącego Centrum Studiów Polarnych: dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Geofizyki PAN oraz dr hab. Mariusz Białecki – kierownik studiów doktoranckich.

– Taką galę organizujemy po raz pierwszy. Są to dla nas w pewnym sensie Oscary, a nagrody trafią do osób najlepiej budujących wizerunek naukowy naszego wydziału – mówił dziekan WNoZ prof. zw. dr hab. Adam Idziak, który razem z rektorem elektem, a obecnie jeszcze prorektorem ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem wręczał wszystkim laureatom szklane statuetki.

Za rok 2014 nagrody główne za publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych otrzymali: dr hab. Bogdan Gądek (Katedra Geomorfologii, w dziedzinie geografii), dr hab. Mariusz Salamon (Katedra Paleontologii i Stratygrafii, w dziedzinie geologii) oraz mgr Tomasz Budzik (pracownik naukowo-techniczny Katedry Klimatologii, w dziedzinie badań polarnych). Dr Małgorzata Wistuba z Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego została wyróżniona za najlepszą oryginalną publikację książkową, a za całokształt dorobku publikacyjnego w zakresie nauk o Ziemi uhonorowano dr. Krzysztofa Szopę z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Uznanie kapituły zyskali też dr Magdalena Opała z Katedry Klimatologii oraz mgr Dawid Trzęsiok z Katedry Paleontologii i Stratygrafii – laureaci nagród „PolarKNOW” za najlepsze debiuty publikacyjne w zakresie nauk o Ziemi.

Za rok 2015 przyznano 12 statuetek. Nagrody główne w dziedzinach geografii i geologii powędrowały odpowiednio do dr Małgorzaty Wistuby oraz dr. Tomasza Salamona (Katedra Geologii Podstawowej). Za dorobek publikacyjny doceniono troje naukowców: dr. Marka Rumana (Katedra Geografii Fizycznej, w dziedzinie geografii), dr. hab. Michała Zatonia (Katedra Paleontologii i Stratygrafii, w dziedzinie geologii) oraz dr inż. Małgorzatę Błaszczyk (Katedra Geomorfologii, w dziedzinie badań polarnych). W ręce młodych badaczy w uznaniu ich dorobku publikacyjnego trafiło aż siedem nagród: w zakresie geografii do dr Magdaleny Opały, w zakresie geologii do mgr. Tomasza Brachańca (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii), w zakresie badań polarnych do mgr Elżbiety Majchrowskiej (Katedra Geomorfologii), a w zakresie nauk o Ziemi do czterech badaczy – mgr. Krzysztofa Brody i mgr. Krzysztofa Broma (obaj z Katedry Paleontologii i Stratygrafii), mgr. Jacka Szczygła (Katedra Geologii Podstawowej) oraz mgr. Rafała Warchulskiego (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii).

Prof. Andrzej Kowalczyk w krótkim wystąpieniu po głównej części uroczystości gratulował wszystkim uhonorowanym, ale podziękował także prof. zw. dr. hab. Jackowi Jani – kierownikowi Centrum Studiów Polarnych, który na początku gali pokrótce przedstawił najważniejsze założenia i osiągnięcia CSP.

– Zawsze z wielką wdzięcznością myślę o panu, panie profesorze, jako inicjatorze krajowego naukowego ośrodka wiodącego i przy każdej okazji dziękuję panu za to niezwykle twórcze działanie – mówił rektor elekt.

W imieniu wszystkich wyróżnionych głos zabrał dr hab. Michał Zatoń. Adiunkt w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii w popularnonaukowej formie przedstawił trzy projekty badawcze, w których brał udział w ciągu ostatnich lat.

Uroczystości towarzyszył wykład prof. dr. hab. Andrzej Szarka, który zgodnie z tytułem swojego wystąpienia rozpracowywał anatomię talentu. Zdaniem prof. Szarka talent to zespół określonych cech i dopiero, kiedy wszystkie owe cechy znajdą zastosowanie, wtedy można mówić o prawdziwie efektywnym talencie, podobnie jak dłoń można określić jako w pełni sprawną tylko wtedy, gdy dysponuje pięcioma palcami. Każdy palec zaś to w przenośni jedna z części składowych prawdziwego talentu: kciuk odpowiada umiejętności, palec wskazujący – emocjom, palec środkowy – charakterowi, palec serdeczny – świadomości, mały palec natomiast – pożądliwości rozumianej jako potrzeba zaspokojenia głodu wiedzy, piękna i poznania.

Autorzy: Tomasz Płosa
Fotografie: Tomasz Płosa