Nekrologi


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr Bożeny Klamy


długoletniego pracownika Instytutu Chemii
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby życzliwej i serdecznej, zawsze służącej pomocą i dobrym słowem,
oddanej ludziom i sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Jerzego Chmielowskiego


profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego, z którym związany był od 1969 roku, współorganizatora i dyrektora Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w latach 1971–1973, dyrektora Instytutu Biochemii i Mikrobiologii w latach 1973–1975, dyrektora Instytutu Biologii Molekularnej w latach 1975–1978 oraz dyrektora Instytutu Ekologii Rejonów Wielkoprzemysłowych w latach 1979–1981, organizatora i kierownika Zakładu Biochemii w latach 1969–1981,
a następnie kierownika Katedry Biochemii od 1981 roku, wybitnego uczonego, specjalisty w zakresie biochemii drobnoustrojów i biotechnologii środowiska, autora licznych dzieł naukowych, członka krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, uhonorowanego za działalność i dokonania naukowo-dydaktyczne odznaczeniami państwowymi i nagrodami.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki
znakomicie łączył funkcje Uczonego i Pedagoga – wychowawcy licznej kadry naukowej, dla której pozostanie wzorem i Mistrzem.

Utraciliśmy znamienitego uczonego i nauczyciela akademickiego,
który wytyczał nowe kierunki badawcze oraz inspirował innych.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
mądry i szlachetny, znakomity organizator, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i smutku,

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Teresy Ewy Danysz


długoletniego i cenionego pracownika administracyjnego
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy Osobę serdeczną, służącą pomocą i dobrą radą,
oddaną ludziom i sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


W głębokim smutku żegnamy zmarłą 30 maja 2016 r.

śp.
Teresę Ewę Danysz


wieloletniego pracownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Śląskiego
W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako osoba
uśmiechnięta, pogodna, życzliwa dla wszystkich.
Utraciliśmy serdeczną przyjaciółkę, osobę powszechnie
lubianą i szanowaną.

Rodzinie zmarłej
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Tak trudno jest pogodzić się z tą stratą.

Koleżanki i koledzy
ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Śląskiego