4 marca i 19 kwietnia odbywał się X Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Instytut Chemii UŚ oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Od konkursu do grantu

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych chemią oraz studiowaniem tej dziedziny wiedzy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad wydarzeniem sprawowali dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Alicja Ratuszna oraz dyrektor Instytutu Chemii prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Uczestnicy II etapu X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami
Uczestnicy II etapu X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami

Podobnie jak w ubiegłych latach konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna miała charakter eliminacji (młodzież rozwiązywała zadania problemowe), zaś niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne stanowiło finał konkursu. W eliminacjach wzięło udział 262 uczennic i uczniów z 35 szkół średnich. Do części finałowej zakwalifikowało się 30 najlepszych uczestniczek i uczestników eliminacji. Co ciekawe i ważne dla organizatorów, uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Śląska, ale także z Bochni, Krakowa, Lublina, Olkusza, Oświęcimia, Rzeszowa i innych miast południowej części Polski (reprezentowane były województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie).

Przed częścią pisemną konkursu odbył się wykład najmłodszego doktoranta Instytutu Chemii inż. Dawida Zycha, który, będąc jeszcze studentem studiów II stopnia, uzyskał niezwykle prestiżowy, tzw. Diamentowy grant w ogólnopolskim konkursie na projekty naukowe dla młodych naukowców. Grant ten (200 000 zł na 4 lata) umożliwił mu rozpoczęcie pracy doktorskiej jeszcze przed ukończeniem studiów. Wykład pt. „Od Konkursu Chemicznego do Diamentowego grantu” pokazywał rozwój naukowy Dawida Zycha, jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz możliwości rozwoju, jakie stwarza swoim studentom Instytut Chemii.

Zwycięzcy konkursu
Zwycięzcy konkursu

Zwycięzcą X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego został Jakub Drapała z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na drugim miejscu znalazł się Adam Borek z III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, zaś na trzecim Anna Gabryś z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Laureaci i finaliści otrzymali nagrody, upominki i dyplomy od sponsorów i organizatorów konkursu. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody (iPady i tablety) ufundowane przez SYNTHOS SA, głównego sponsora konkursu. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali również nagrody książkowe i upominki ufundowane przez pozostałych sponsorów, którymi byli: Pollena Savona, „Kraina Książek”, PTChem, ZNP i NSZZ „Solidarność”. Specjalnymi nagrodami wyróżniono również nauczyciela chemii. Mgr Wojciech Przybylski z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie otrzymał wyróżnienie za wkład pracy w przygotowanie zwycięzcy konkursu (nagrodę ufundował ZNP), a także za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu aż pięciu finalistek i finalistów konkursu (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ „Solidarność”).

Warto dodać, że konkurs stworzył młodzieży okazję do poznania oferty dydaktycznej Wydziału – głównie Instytutu Chemii, ale także Instytutów Fizyki i Matematyki. Był również dla jego uczestników i ich nauczycieli okazją do rozmów z władzami, pracownikami, studentami i doktorantami Instytutu Chemii i Wydziału.

Wszystkim laureatkom i laureatom Konkursu, a także szkołom i nauczycielom chemii gratulujemy.

Autorzy: Stanisław Krompiec
Fotografie: Natalia Sala