Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

NAUKI POLITYCZNE. Państwa Grupy Wyszehradzkiej pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej. Red. Anna Czyż , Sebastian Kubas

Marek Mazur : Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011

FILOLOGIA KLASYCZNA. Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane. Tłumaczenie i komentarz Przemysław Marcinia k , Katarzyna Warcaba

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Linguarum Silva”. T. 3: Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie. Red. Barbara Mitrenga

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Jacek Tomaszczyk : Model systemu informacji terminologicznej

SZTUKA I DYDAKTYKA. „Studia Artystyczne”. Sztuka w przestrzeniach naszego czasu. Muzyka – Plastyka. Nr 2. Red. Jadwiga Uchyła -Zroski , Małgorzata Łuszczak

PEDAGOGIKA. „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 18, nr 1/2014: Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne. Red. Sylwia Wrona , Wiesława Walkowska

„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. T. 19, nr 2/2014: Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości. Red. Sylwia Wrona , Wiesława Walkowska

Violetta Rodek : Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów

Ewa Tomaszewska : Tam i z powrotem. Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku

Podręczniki i skrypty

NAUKA O MATERIAŁACH. Eugeniusz Łągiewka : Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów. Red. Agata Muszyńska , Anna Skiendziel , Aleksandra Skrzypietz

SOCJOLOGIA. Monika Żak : Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka. Na przykładzie zawodu policjanta

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? Red. Marek Piechota , Marta Kalarus , Oskar Kalarus

Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. Ewa Bartos , Dominik Chwolik , Paweł Majerski , Katarzyna Niespore k

Aleksander Nawarecki : Parafernalia. O rzeczach i marzeniach

FILOLOGIA KLASYCZNA. Hefajstion: O metrach. Przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Szczepaniak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Barbara Taraszka-Drożdż : Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 23. Red. Helena Synowiec

STUDIA O KULTURZE. Aleksandra Achtelik : Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

PRAWO. Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym. Red. Agata Pyrzyńska , Robert Trzaskowski

Podręczniki i skrypty

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak : Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Wyd. 2. popr. i uzup.