Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. Józefa Hołarda


wybitnego artysty, cenionego nauczyciela akademickiego,
wieloletniego pracownika
Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego,
kierownika Katedry Projektowania Graficznego w latach 2005–2013.
Utraciliśmy wybitnego artystę, uznanego twórcę w dziedzinie grafiki,
który swoje prace prezentował na wielu wystawach w Polsce i za granicą,
laureata licznych nagród i wyróżnień.
Odszedł od nas wychowawca wielu pokoleń ludzi sztuki, dla których jest
niedoścignionym wzorem i Mistrzem.
W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
mądry, prawy i szlachetny.
Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom
i Współpracownikom Zmarłego,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. zw. dr. hab. n. med.
Zbigniewa Jethona


pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980–1988,
dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w latach 1982–1984,
kierownika Katedry Fizjologii Człowieka i Zwierząt w latach 1981–1987.
Utraciliśmy cenionego uczonego i nauczyciela akademickiego,
autora bogatego dorobku naukowego,
wychowawcę i promotora kadr naukowych,
członka krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych,
uhonorowanego licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie oraz Przyjaciołom i Uczniom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach