Kronika UŚ

IV edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”

12 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się konferencja pt. „Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt”. Uczestnicy – licealiści śląskich szkół ogólnokształcących oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego – mieli możliwość zapoznania się z problematyką prawnej ochrony zwierząt. W czterech blokach tematycznych (Zwierzęta w rozrywce, Zwierzę jako obiekt doświadczeń, Zwierzę w szponach przemysłu, a także Los zwierząt domowych) członkowie Koła Naukowego Praw Zwierząt przybliżyli najistotniejsze kwestie związane m.in.: z przemysłową hodowlą zwierząt, wykorzystywaniem ich w cyrkach, dokonywaniem na nich doświadczeń naukowych, a także kwestie związane ze zjawiskiem znęcania się nad zwierzętami domowymi i problemem bezdomności. Seminarium zostało objęte patronatem dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Czesława Martysza. Wydarzeniu towarzyszył, współorganizowany także przez Klub Gaja happening w ramach ogólnopolskiej kampanii „Jeszcze żywy karp”. Tegoroczna edycja, zatytułowana „Dizajn z Karpiem”, miała na celu zwrócenie uwagi na istotny problem niehumanitarnego traktowania karpi, szczególnie w okresie przedświątecznym. Konferencja była zwieńczeniem IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Zimowy Ogród Literacki

Od 16 do 19 grudnia w Katowicach odbywała się pierwsza edycja festiwalu Zimowy Ogród Literacki. Ideą wydarzenia jest wyjście poza uniwersytecki model czytania literatury i przybliżenie uczestnikom jej popularnego oblicza. Inauguracja Zimowego Ogrodu Literackiego miała miejsce 16 grudnia w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wykład inauguracyjny wygłosił dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki. W programie tegorocznego Zimowego Ogrodu Literackiego znalazły się warsztaty, wykłady, koncerty, panele dyskusyjne, a gośćmi Festiwalu byli m.in. Sylwia Chutnik, Ziemowit Szczerek i Szczepan Kopyt. Festiwal został zorganizowany przez: Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, klub Prokultura i kwartalnik „FA-art”.

II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe „Oblicza męskości”

17 i 18 grudnia w Centrum Naukowo- -Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu miała miejsce zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Angielskiego II edycja Sosnowieckich Spotkań Międzywydziałowych. Wydarzenie miało na celu zbliżenie przedstawicieli różnych dziedzin badających te same zjawiska z różnych perspektyw, a także stworzenie forum wymiany poglądów przedstawicieli śląskiego środowiska akademickiego. Tematem przewodnim II edycji sympozjum stały się oblicza męskości. Przedmiotem debaty uczyniono następujące zagadnienia: społeczne odmiany języka, rejestry językowe, pojęcie męskości w znaczeniu potocznym, pojęcie męskości w znaczeniu obowiązującym w różnych dyscyplinach nauki, komunikacja międzykulturowa i interkulturowa, wzory zachowań wynikające z różnic tożsamości płciowej, autoprezentacja, stereotypy płci, społeczna recepcja męskości, męskość jako wartość pozytywna/negatywna, męskość w literaturze, męskość poprzez wieki.

I Międzyuczelniany Festiwal Kultury Słowiańskiej „Na t(r)opie”

17 i 18 grudnia w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu odbywał się I Międzyuczelniany Festiwal Kultury Słowiańskiej „Na t(r)opie”, zorganizowany przez Koło Naukowe Literatury i Kultury Wczesnego Średniowiecza UŚ. Wydarzenie stało się okazją do promocji kultury słowiańskiej i wskazywania jej śladów we współczesnej kulturze. W ramach festiwalu odbyła się konferencja naukowa, odczyty poezji rodzimowierczej oraz prelekcje.

130. rocznica Konferencji Katowickiej

17 grudnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, CINiBA oraz Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ zorganizowali sympozjum naukowe dotyczące Konferencji Katowickiej z okazji przypadającej w 2014 roku 130. rocznicy tego wydarzenia. Od 6 do 11 listopada 1884 w Katowicach miało miejsce zebranie delegatów Ruchu Miłośników Syjonu, znanego pod nazwą Chowewej Syjon, na którym podjęto decyzję m.in. o założeniu nowych osad żydowskich w Palestynie. Wydarzenie to przeszło do historii jako Konferencja Katowicka. Jego konsekwencją było powstanie państwa Izrael w 1948 roku.

IV Ogólnopolska Noc Biologów w Katowicach

Noc Biologów to ogólnopolska akcja, w której udział biorą uniwersyteckie wydziały przyrodnicze z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Wydarzenie skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, ale udział mogą w nim wziąć wszyscy zainteresowani. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić nowoczesne laboratoria, zapoznać się z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, wysłuchać ciekawych wykładów oraz aktywnie uczestniczyć w pokazach i w zajęciach warsztatowych. Tegoroczna edycja wydarzenia, zorganizowana pod hasłem „Ze światłem za pan brat”, miała miejsce 9 stycznia. Spotkanie zainaugurował wykład dr. Piotra Kardasza, który przedstawił fascynujący świat roślin. Dla najmłodszych gości przygotowano konkursy z nagrodami, pozwalające zgłębić tajemnice przyrody ożywionej. Wydarzenie honorowym patronatem objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Warsztaty i szkolenia w English Language Centre

English Language Centre – Centrum Egzaminacyjne British Council – przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w styczniu przeprowadziło wiele warsztatów i zajęć, mających na celu zapoznanie studentów i pracowników UŚ z nowym formatem egzaminów Cambridge, który obowiązuje od 2015 roku. 10 stycznia odbył się próbny egzamin przygotowujący chętnych do zdawania egzaminu IELTS. Jest to bardzo popularny egzamin, niezbędny dla osób chcących studiować lub pracować za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. 17 stycznia odbyło się szkolenie dla nauczycieli województwa śląskiego przeprowadzone przez British Council w Warszawie i Przedstawicielstwo Cambridge w Polsce na temat zmian w egzaminach Cambridge. 24 stycznia odbył się próbny egzamin Mock Test przygotowujący chętnych do zdawania egzaminu Cambridge English Advanced, zaś 31 stycznia odbył się próbny egzamin Mock Test przygotowujący chętnych do zdawania egzaminu Cambridge English First.

Twórczość Stanisława Barańczaka – w zbiorach CINiBA

Od 12 do 31 stycznia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej można było oglądać wystawę „Twórczość, recepcja i przekłady Stanisława Barańczaka (1946–2014) – w zbiorach CINiBA”. Ekspozycję utworzyły wybrane autorskie prace krytyczno-literackie, poezje, przekłady Szekspira oraz poezji amerykańskiej i angielskiej, a także tłumaczenia polskiej poezji na język angielski. Całość uzupełniona została o teksty krytyczne i interpretacyjne twórczości Stanisława Barańczaka.

Arcybiskup Szczepan Wesoły doctorem honoris causa UŚ

14 stycznia auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego JE Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu. Arcybiskup Szczepan Wesoły to niestrudzony opiekun i duszpasterz Polonii na świecie, delegat prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, wielki syn śląskiej ziemi, nauczyciel polskiej emigracji, gorący patriota, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla Kościoła w kraju i dla Polonii w świecie, laureat nagrody Lux ex Silesia.