Arcybiskup Szczepan Wesoły doctorem honoris causa UŚ

14 stycznia 2015 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczystość
nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
JE Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu
14 stycznia 2015 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego JE Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu
Laudację wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor
Laudację wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor
Grono dostojnych recenzentów: prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki,
prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak, ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej
TChr i dr prof. UAM Hanna Suchocka
Grono dostojnych recenzentów: prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. zw. dr hab. Andrzej Nowak, ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej TChr i dr prof. UAM Hanna Suchocka
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JE Arcybiskup Szczepan
Wesoły
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JE Arcybiskup Szczepan Wesoły
Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Śląskiego podziękował za zaszczytne
wyróżnienie
Nowy doktor honorowy Uniwersytetu Śląskiego podziękował za zaszczytne wyróżnienie
Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele władz miasta i regionu,
świata nauki, kultury oraz Kościoła
Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele władz miasta i regionu, świata nauki, kultury oraz Kościoła


Fotografie: Agnieszka Sikora