Forum Gospodarcze na UŚ

14 kwietnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
odbyło się Forum Gospodarcze pt. „Rozwój kluczowych technologii
innowacyjnych w regionie śląskim w latach 2014–2020”
14 kwietnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się Forum Gospodarcze pt. „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych w regionie śląskim w latach 2014–2020”
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. zw. dr hab.
Leszek Żabiński
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju
Uniwersytetu Śląskiego
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego
Dr inż. Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic
Dr inż. Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic
Koordynator Śląskiego Klastra NANO dr inż. Adam Szatkowski oraz prof.
zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Koordynator Śląskiego Klastra NANO dr inż. Adam Szatkowski oraz prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju
Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju


Fotografie: Agnieszka Szymala