Nekrolog


Z głębokim żalem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata kultury i sztuki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Tadeusza Różewicza

doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego,

wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i eseisty, twórcy scenariuszy filmowych,
kreatora nowych form wypowiedzi artystycznej, ambasadora polskiej literatury.

Odszedł od nas Człowiek niezwykłej kultury osobistej,
niekwestionowany autorytet moralny i artystyczny,
zasłużony dla polskiej i światowej kultury,
uhonorowany za wybitne dokonania artystyczne najwyższymi
odznaczeniami państwowymi i godnościami honorowymi.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Człowiek
wielkiego serca i umysłu, mądry, prawy i szlachetny.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom oraz wszystkim, których ta śmierć dotknęła,
wyrazy ubolewania i współczucia

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach