Kronika UŚ

Dni Austriackie na Wydziale Filologicznym UŚ

19 i 20 marca Instytut Filologii Germańskiej UŚ zorganizował Dni Austriackie – wydarzenie mające na celu popularyzację kultury i literatury Austrii. W ramach przedsięwzięcia 19 marca odbyły się konkursy skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego – konkurs realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec z elementami wiedzy o Austrii oraz konkurs kreatywny „Austria – kraj kulturowych inspiracji”. Pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej przygotowali również warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego. Zaproponowana przez Instytut forma popularyzacji wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego stanowiła interesujące uzupełnienie szkolnych treści edukacyjnych. Program przygotowany na 20 marca skierowany był przede wszystkim do studentów i środowiska akademickiego. Dr Mateusz Machaj z Instytutu Misesa w Warszawie wygłosił wykład pt. „Szkoła austriacka, czyli nauka o wolności”, zaś dr hab. Jan Rydel z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mówił na temat Galicji. W dalszej części sesji naukowej z wykładami w języku niemieckim wystąpili: dr Karsten Dahlmanns (UŚ) oraz dr Ewa Mazurkiewicz (UŚ). Dniom Austriackim patronowali: Austriackie Forum Kultury, TÜV Austria z siedzibą w Katowicach i firma Ecoplus Katowice.

Światowy Dzień Wody na UŚ

21 marca obchodzono w Katowicach Światowy Dzień Wody. Katowickie obchody zorganizowali: Klub „Gaja”, Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Miasto Katowice. W tym roku wydarzenie połączone zostało z inauguracją 10. jubileuszowej edycji programu „Zaadoptuj rzekę”. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano akcję „Zaplatanie warkoczy dla rzek” oraz happening „Warkocze dla rzek w kolejce po wodę”. W ramach Światowego Dnia Wody odbyła się również gra miejska, podczas której uczestnicy zdobywali wiedzę na temat rzeki Rawy, jej historii i obecnego stanu wód, a także o zasobach wody i racjonalnym ich wykorzystywaniu. W grze zwyciężyło Gimnazjum nr 16 z Sosnowca i w nagrodę jego uczniowie udadzą się na godzinny rejs po Zbiorniku Goczałkowickim. Wycieczka o charakterze edukacyjno-warsztatowym będzie połączona z badaniem stanu wody oraz liczeniem ryb.

Światowy Dzień Wody obchodzono również 25 marca na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. W ramach akcji zaplanowano wykłady poświęcone tematyce wody jako nośnika energii, w tym geotermalnej, innowacyjnym rozwiązaniom w monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz kwestiom zanieczyszczeń wód podziemnych, które mogą wpłynąć na wody Zbiornika Goczałkowickiego.

„Granat na Raka. UŚwiadamiamy”

24 marca z inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich przyjęto memorandum w sprawie powołania Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy pod hasłem „Granat na Raka. UŚwiadamiamy”. W ramach koalicji Uniwersytet Śląski jako pierwsza uczelnia rozpoczął działania na rzecz realnej poprawy sytuacji w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) w środowisku akademickim. W kwietniu uczelnia wraz z posłem na Sejm RP dr. Jerzym Ziętkiem, Centrum Medycznym „Femina”, Kuratorium Oświaty w Katowicach, PZU, NZOZ Przychodnią KAMED i KAMSOFT S.A. zorganizowała szereg działań, które miały na celu propagowanie profilaktyki raka szyjki macicy – wykłady otwarte, panele merytoryczne z udziałem ekspertów. Kobiety ze społeczności akademickiej miały również możliwość skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych.

„Ex libris CINiBA”

28 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu „Ex libris CINiBA” oraz wernisaż wystawy pokonkursowej, na której można było oglądać prace studentów Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ, biorące udział w konkursie. Projekty graficzne zostały przygotowane w oparciu o tradycyjne techniki graficzne. Reprezentowały wszystkie rodzaje druku – od wklęsłego, poprzez wypukły i płaski. Jako podłoże wykorzystano różnorodne materiały: blachę, kamień oraz linoleum.

Konkurs został ogłoszony w październiku 2013 roku, a w styczniu 2014 roku jury nominowało 12 prac spośród 122 ekslibrisów 88 autorów. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Bochenek, drugie miejsce i nagrodę publiczności – Michał Pisiałek, trzecie – Grzegorz Izdebski. Przyznano również nagrodę dyrektora CINiBA, otrzymała ją Ewa Brudny. Organizatorami konkursu byli Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Instytut Sztuki UŚ.

Wręczenie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

1 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014. Stypendia ministra uzyskało 21 osób, w tym 18 studentów i 3 doktorantów.

Akcja pn. „Uczeń z przyszłością”

3 oraz 4 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się nowe przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego pn. „Uczeń z przyszłością”. Inicjatywa powstała z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy dzięki niej otrzymali możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli świata biznesu, kultury i nauki. Program wydarzenia obejmował również spotkania z doradcą zawodowym oraz prezentacje oferty edukacyjnej UŚ. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez rzecznika praw obywatelskich dr hab. Irenę Lipowicz, JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera.

Współpraca z Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie

4 kwietnia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Uniwersytet Śląski był reprezentowany przez prorektora ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka, natomiast ze strony zespołu szkół w spotkaniu udział wzięła dyrektor mgr Katarzyna Sikora. Celem porozumienia było określenie zasad współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ a III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie, w którym utworzona zostanie klasa akademicka o charakterze przyrodniczo-inżynieryjnym. W opracowanie programu kształcenia klasy oraz jego realizację będzie zaangażowany Instytut Nauki o Materiałach, reprezentowany przez dr. hab. Tomasza Goryczkę. Uczniowie utworzonej klasy będą mieli możliwość udziału w zajęciach otwartych i wykładach prowadzonych w Instytucie pod dydaktyczną i merytoryczną opieką pracowników naukowych Instytutu.

PIPSOdni

Od 7 do 11 kwietnia odbywało się święto Wydziału Pedagogiki i Psychologii pod nazwą PIPSOdni. W ciągu 5 dni odbyły się liczne warsztaty, dyskusje i wydarzenia towarzyszące. Tegoroczna edycja składała się z pięciu tematycznych dni: filmowy poniedziałek (warsztaty z psychodramy, występy teatru i kabaretu, seans filmu Labirynt Fauna w kinie Kosmos połączony z panelem dyskusyjnym poruszającym tematykę filmu), sportowy wtorek (aktywny dzień na wydziale: zajęcia fitness, zumba, turniej siatkówki; dzień połączony był z Festiwalem Nauki, w ramach którego zorganizowano akcję „PiPS kradnie USiołka”), muzyczną środę (poza słuchaniem muzyki odbyły się warsztaty z zakresu muzyki oraz koncert w Pubie Korba), kreatywny czwartek (studenci zaprezentowali swoje pasje) oraz taneczny piątek (warsztaty tańca oraz zabawa na parkiecie w klubie Bavitto).

10. Studencki Festiwal Nauki

Od 7 do 10 kwietnia odbywał się jubileuszowy 10. Studencki Festiwal Nauki, który stał się niepowtarzalną okazją do odwiedzenia miejsc na co dzień niedostępnych dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Inauguracja oraz debata „Możliwości rozwoju dla młodych naukowców w Polsce” miały miejsce 7 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. 10. Studencki Festiwal Nauki otworzył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Tradycyjnie w ramach festiwalu został zorganizowany Jarmark Wiedzy, na którym organizacje studenckie zaprezentowały swoją działalność. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

7. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”

Od 9 do 13 kwietnia w Katowicach odbywał się 7. Festiwal Kultury Ekologicznej „Zielono mi!”, którego organizatorami byli Kinoteatr Rialto oraz Uniwersytet Śląski. W ramach wydarzenia zorganizowano liczne projekcje filmów o tematyce ekologicznej, dyskusje pofilmowe, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz koncert Martyny Jakubowicz. Jednym z istotnych tematów poruszanych podczas Festiwalu były zmiany w Arktyce, a gościem specjalnym był Tomasz Dziemiańczuk, działacz Greenpeace, aresztowany podczas akcji protestacyjnej na Morzu Barentsa w 2013 roku, który spędził dwa miesiące w rosyjskim areszcie. Jeden z festiwalowych dni został poświęcony prawom i sytuacji zwierząt, gościem spotkania był Xavier Bayle – hiszpański artysta, aktywista na rzecz zwierząt. Ostatni dzień Festiwalu poświęcony był zdrowemu jedzeniu, goście mieli okazję zobaczyć dwa filmy fabularne i spotkali się z dziennikarką kulinarną Moniką Kucią.

XVIII Konkurs Wiedzy Technicznej

11 kwietnia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród finalistom XVIII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem turnieju, którego początki sięgają 1997 roku, jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności dostrzegania, obserwowania i analizowania zjawisk otaczającego nas świata, promowanie przedmiotów ścisłych, ale również zachęcenie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach technicznych. Zwycięzcą 18. edycji konkursu został Igor Lechowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie. II miejsce zajął Paweł Witek z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, a III – Marcin Muszalski z IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu.

Podczas uroczystości dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu odebrała puchar przyznany szkole za osiągnięcie najlepszych wyników w osiemnastoletniej historii konkursu. Pamiątkowy puchar trafił również do Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu za najlepsze wyniki wśród szkół technicznych. Nagrody otrzymali także wyróżniający się nauczyciele, którzy od lat krzewią ideę konkursu wśród młodzieży szkolnej: mgr Iwona Kawiak z I LO im. M. Kopernika w Będzinie, mgr Sylwia Knapik-Siemońska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej i mgr Czesław Wodzicki z III Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Sosnowcu.