15 października na terenie uniwersyteckiego kampusu Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ zorganizowało śląską edycję Święta Drzewa 2013

Wydziały mają swoje drzewa

Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej realizowany od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja. Jego celem jest podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska, a także szeroka edukacja na temat zmian klimatycznych, poparta działaniami praktycznymi, takimi jak sadzenie i ochrona drzew, zakładanie ogrodów, oznaczanie drzew pomnikowych, zbieranie makulatury, zajęcia terenowe, wycieczki, happeningi, konkursy artystyczne czy krajoznawcze.

Uczestnicy Święta Drzewa 2013 przed budynkiem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
Uczestnicy Święta Drzewa 2013 przed budynkiem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Co roku w październiku w obchodach Święta Drzewa biorą udział placówki oświatowe, samorządy, instytucje kultury, organizacje i firmy. Program szczególnie ważny jest dla młodzieży szkolnej, która dzięki różnorodnym inicjatywom podejmowanym z tej okazji uczy się działania na rzecz ochrony środowiska. Dzięki programowi powstało wiele przyszkolnych ogrodów, zazieleniły się place zabaw, nadrzeczne bulwary, przydrożne skwery, do świetności przywrócono wiele parków i zieleńców. Przez 10 lat trwania programu ponad 500 tys. osób posadziło ponad 570 tys. drzew.

Uniwersytet Śląski włączył się w obchody Święta Drzewa w 2012 roku. Podczas zeszłorocznej akcji przed budynkiem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odsłonięto martwą kłodę, która pozostanie w miejscu złożenia aż do całkowitej dekompozycji. Posadzono także drzewo – klon polny. Obchodom Święta Drzewa towarzyszyły również: wykład dr. hab. prof. UŚ Piotra Skubały, wystawa edukacyjna oraz zbiórka makulatury w ramach akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

W sadzeniu brzóz dr. Damianowi Absalonowi, prodziekanowi
Wydziału Nauk o Ziemi, pomagali uczniowie biorący
udział w akcji
W sadzeniu brzóz dr. Damianowi Absalonowi, prodziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi, pomagali uczniowie biorący udział w akcji

W programie tegorocznego Święta Drzewa znalazła się prelekcja pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie – drzewa polskie w krajobrazie miejskim”, którą wygłosili pracownicy Zakładu Botaniki Systematycznej UŚ dr hab. prof. UŚ Barbara Tokarska-Guzik oraz dr hab. prof. UŚ Adam Rostański. Podczas konferencji prasowej towarzyszącej imprezie prezes i założyciel Klubu Gaja Jacek Bożek wręczył nagrody Czarodziejskiego Drzewa oraz Pegaza przedstawicielom różnych instytucji i organizacji, które od wielu lat włączają się w realizację programu. Następnie prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny zaprosił dziekanów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego do wylosowania drzew, nad którymi wydziały obejmą patronat. Za nieobecnych dziekanów zastępstwo wzięły dzieci uczestniczące w imprezie. Jesion wyniosły został wylosowany przez Wydział Nauk Społecznych, lipa szerokolistna – Wydział Pedagogiki i Psychologii, buk zwyczajny – Wydział Filologiczny, lipa drobnolistna – Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, klon zwyczajny – Wydział Prawa i Administracji, dąb szypułkowy – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, wiąz pospolity – Wydział Artystyczny, grab pospolity – Wydział Etologii i Nauk o Edukacji, klon jawor – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, wierzba iwa – Wydział Teologiczny, jarząb pospolity – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Brzozę brodawkowatą, a dokładniej cały zagajnik brzóz, wylosował natomiast dla Wydziału Nauk o Ziemi prodziekan dr Damian Absalon.

W porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2014 roku każde drzewo otrzyma przygotowaną przez botaników Uniwersytetu Śląskiego tablicę informacyjną na temat biologii gatunku. Druga część informacji przygotowana zostanie przez poszczególne wydziały i będzie dotyczyć sposobów wykorzystania drewna i papieru oraz historii stosowania tych produktów w dziedzinach nauk reprezentowanych przez dany wydział. Posadzone w tym roku drzewka oraz wszystkie kolejne, które zostaną zasadzone w przyszłości, stworzą Aleję Polskich Drzew, łączącą Uniwersytet Śląski z Uniwersytetem Ekonomicznym.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora