Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Łukasz Jach Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Zenon Kukuła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Przemysław Krzysztof Juszczuk Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr Paulina Agata Poczęta Wydział Artystyczny

Dr Paweł Wojciech Skadłubowicz Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr Beata Woskowicz-Ślęzak Wydział Nauk o Ziemi

Habilitacje:

Dr hab. Małgorzata Maria Adamczyk-Habrajska Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr hab. Agnieszka Izabela Babczyńska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Małgorzata Urszula Borek Wydział Filologiczny

Dr hab. Artur Chrobak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Dariusz Chrobak Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr hab. Paweł Jędrzejko Wydział Filologiczny

Dr hab. Piotr Kwapuliński Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr hab. Krzysztof Łęcki Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Grażyna Jadwiga Maroszczuk Wydział Filologiczny

Dr hab. Katarzyna Pichór Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Zbigniew Stokłosa Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr hab. Michał Zatoń Wydział Nauk o Ziemi

Profesury:

Prof. dr hab. Anna Nowak Wydział Pedagogiki i Psychologii