Od 11 do 13 października delegacja ze Śląska uczestniczyła w VI Dniach Kultury Polskiej oraz XIX Międzynarodowym Festiwalu „Tęcza Polesia” w Żytomierzu na Ukrainie

Współpraca i integracja

W celu nawiązania kontaktów z uczelniami w Żytomierzu prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny spotkał się z przedstawicielami Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki oraz Akademii Rolniczej. W składzie delegacji znaleźli się również pomysłodawca Dni Kultury Polskiej Zygmunt Wilk i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Od lewej: prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu
dr hab. Natalia Sejko, izastępca przewodniczącego Żytomierskiej Rady Obwodowej Wołodymyr Areszonkow i Zygmunt Wilk
Od lewej: prorektor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu dr hab. Natalia Sejko, izastępca przewodniczącego Żytomierskiej Rady Obwodowej Wołodymyr Areszonkow i Zygmunt Wilk

Żytomierz to miasto położone nad rzeką Teterew na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej. Jest stolicą obwodu żytomierskiego liczącą ok. 300 tys. mieszkańców, z czego 50 tys. stanowią Polacy. W mieście znajduje się otwarte w 2012 roku Centrum Polskie, które działa przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (ŻOZPU). Centrum pracuje nie tylko dla Polaków, ale i dla Ukraińców z regionu Żytomierza: to pomaga łączyć narody oraz prowadzić szeroką działalność integracyjną. W Centrum Polskim prowadzona jest nauka języka polskiego, odbywają się także kursy dla kandydatów na studia za granicą pod szyldem Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, które prowadzi Olga Chomątańska – pracownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca Żytomierza z Uniwersytetem Śląskim rozpoczęła się w 2012 roku. Spotkania przedstawicieli uczelni – Olgi Chomątańskiej, Joanny Laskowskiej i Barbary Klimek – z uczniami żytomierskich szkół oraz z członkami ŻOZPU zachęcają ukraińską młodzież do wybierania Uniwersytetu Śląskiego na miejsce ich przyszłych studiów. W tym roku około 30 kandydatów z Żytomierza zarejestrowało się na studia na naszej uczelni. Dla maturzystów z tego regionu kształcenie się w Polsce jest doskonałą szansą na zdobycie wiedzy, dobrego wykształcenia i nowych doświadczeń.

W celu nawiązania kontaktów z uczelniami w Żytomierzu prorektor UŚ dr hab. Mirosław Nakonieczny spotkał się z przedstawicielami Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki oraz Akademii Rolniczej. Na Akademii Rolniczej rozmawiano o możliwości odbywania studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim przez absolwentów uczelni ukraińskiej, głównie magistrów biologii. Na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym podjęto natomiast rozmowy m.in. o współpracy w zakresie filologii polskiej. Mimo iż od 16 lat działa tam Centrum Polonistyki, uczelnia ta cierpi na brak własnej kadry profesorskiej z tej dziedziny, a planowałaby w przyszłości otwarcie polonistyki. Dziś studenci z kierunku historycznego i filologii języków obcych studiują język polski fakultatywnie. Wielu studentów po ukończeniu kursu uczy języka polskiego uczniów ze szkół obwodu żytomierskiego, pracuje w redakcjach polskich pism, jest także zaangażowanych w badania naukowe. Zainteresowani współpracą z Uniwersytetem w Żytomierzu są również germaniści oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

W ramach Dni Kultury Polskiej odbywały się również liczne spotkania z Polakami mieszkającymi na Żytomierszczyźnie. Delegacja z Polski wzięła udział w tradycyjnym pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów w Szkole Podstawowej nr 28. Goście, na czele z Zygmuntem Wilkiem, powitali uczniów i wręczli im prezenty, wśród których znalazły się polskie książki, pamiątki oraz słodycze. Dzięki staraniom Związku Polaków na Ukrainie nauka języka polskiego jest prowadzona także w Żytomierskim Gimnazjum Humanistycznym nr 23 oraz w szkołach podstawowych numer 17, 18, 21, 28 i 36, w których język polski jest w planie zajęć obowiązkowych od klasy pierwszej do jedenastej.

Dla gości przygotowano wiele imprez kulturalnych. Bardzo oczekiwaną atrakcją VI Dni Kultury Polskiej był XIX Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”. Idea Festiwalu narodziła się w 1992 roku, a jego pomysłodawcami byli pierwszy prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Szałacki i pierwszy prezes Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walenty Grabowski. W 2008 roku XIV Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” rozrósł się do Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu. Właśnie wtedy w Festiwalu pierwszy raz wzięli udział goście z Polski: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, młodzież z Siedlec i oficjalne delegacje z Płocka i województwa śląskiego.

Oprócz wielu polskich zespołów ludowych z Żytomierszczyzny i Winnicy na tegorocznym Festiwalu wystąpiła Żeńska Orkiestra Salonowa Katowickiego Holdingu Węglowego pod kierownictwem Grzegorza Mierzwińskiego. Dni Kultury Polskiej zostały zorganizowane przez ŻOZPU przy wsparciu Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Żytomierskiej Obwodowej Rady, Żytomierskiej Rady Miejskiej i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Warto wspomnieć, że w zeszłym roku Uniwersytet Śląski również otrzymał zaproszenie na Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem marszałka senatu RP Bogdana Borusewicza oraz marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza. Uczelnię w wydarzeniu reprezentowała Barbara Klimek, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą, oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego.

Autorzy: Jana Laskowska
Fotografie: Jana Laskowska