Nekrolog


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
dr Urszuli Burzywody


cenionego nauczyciela akademickiego,
wieloletniego pracownika naukowego Zakładu Historii Języka Polskiego
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
uznanej badaczki dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku.

Utraciliśmy Osobę mądrą i serdeczną, służącą pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianą i szanowaną, oddaną sprawom Uczelni.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach