Konwent Uniwersytetu Śląskiego

11 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło
się pierwsze w roku akademickim 2013/2014 posiedzenie Konwentu
Uniwersytetu Śląskiego
11 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się pierwsze w roku akademickim 2013/2014 posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Śląskiego
Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława
Banysia
Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia
Od lewej: wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Sosnowca
Kazimierz Górski i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach
2002–2008)
Od lewej: wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Sosnowca Kazimierz Górski i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008)
Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz
prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
Dr Andrzej Woźnica z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zaprezentował
działanie urządzenia ABTOW (automatycznego biodetektora
toksyczności ogólnej wody)
Dr Andrzej Woźnica z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zaprezentował działanie urządzenia ABTOW (automatycznego biodetektora toksyczności ogólnej wody)
Od lewej: wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia
SA Joanna Schmid, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Lotos SA Paweł
Olechnowicz oraz prezes zarządu Węglokoks SA dr Jerzy Podsiadło
Od lewej: wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Tauron Polska Energia SA Joanna Schmid, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Lotos SA Paweł Olechnowicz oraz prezes zarządu Węglokoks SA dr Jerzy Podsiadło


Fotografie: Monika Jodłowska