Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną i Księgarnię św. Jacka

W uznaniu zasług

Tegoroczną nagrodą Lux ex Silesia został uhonorowany pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor. Otrzymane wyróżnienie to nie tylko zaszczyt dla laureata, ale również uhonorowanie Wydziału Teologicznego i śląskiego środowiska akademickiego. Dopełnieniem informacji, które pojawiły się w laudacji prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka, jest trwająca od 5 października wystawa poświęcona życiu i działalności organizatora Wydziału Teologicznego UŚ.

Na wystawie znalazły się informacje prasowe i relacje medialne dotyczące przyznania tegorocznej nagrody Lux ex Silesia. Umieszczono również dokumenty, fotografie, akty prawne, zarządzenia i rozporządzenia dotyczące początków Wydziału Teologicznego w strukturach Uniwersytetu Śląskiego. Kolejna ekspozycja przedstawia wybrane publikacje z bogatego dorobku naukowego ks. profesora Wincentego Myszora. Współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami myśli teologicznej zaowocowała obszernym zbiorem publikacji naukowych liczącym ponad 300 pozycji. Bibliografia prezentująca twórczość Wincentego Myszora jest imponująca. Dorobek naukowy księdza profesora obejmuje druki zwarte, artykuły, skrypty, hasła w encyklopediach i słownikach, recenzje, bibliografie i sprawozdania naukowe, prace redaktorskie i wydawnicze, tłumaczenia tekstów naukowych z języków starożytnych i nowożytnych. Warte podkreślenia są liczne tłumaczenia, a zwłaszcza opracowanie podręcznika Język koptyjski oraz współautorstwo Podręcznego słownika języka koptyjskiego. Działalność naukowa laureata znajduje również odzwierciedlenie w stałej współpracy ze „Śląskimi Studiami Historyczno- Teologicznymi”, szczególnie w latach 1981–1995, kiedy pełnił on funkcję redaktora naczelnego tego periodyku.

Na wystawie wyeksponowano również początek pracy naukowej laureata w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie ks. prof. Wincenty Myszor był pomysłodawcą i twórcą serii „Studia Antiquitatis Christianae” (w latach 1977–2001 opublikował 18 tomów). Po przejściu do Katowic kontynuował tę serię pod zmodyfikowanym tytułem, „Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova”, od 2005 roku wydając 14 tomów.

Na wystawie ukazano także zaangażowanie Wincentego Myszora na polu dydaktycznym, szczególnie jako promotora kilkudziesięciu prac magisterskich, licencjackich i doktorskich. Wystawę zamyka fragment z kolekcji książek przekazanych przez Wincentego Myszora Bibliotece Teologicznej w 2012 roku. Cała kolekcja to unikatowy i wyjątkowo cenny dar, którym profesor w znaczący sposób powiększył o ponad 3 tys. woluminów zasób kościelny Archidiecezji Katowickiej. Zbiory zostały zlokalizowane w osobnym pomieszczeniu, z zachowaniem pierwotnego układu biblioteki domowej, tworząc pracownię naukową darczyńcy.

Wystawa, którą można oglądać do 30 listopada w holu budynku Wydziału przy ul. Jordana 18, powstała jako wyraz szczególnej wdzięczności za organizację Wydziału Teologicznego, za inspirację do działań twórczych i wspieranie pracowników naukowych w odważnym, samodzielnym rozwoju. Jest również podziękowaniem za wszelką pomoc organizacyjną i merytoryczną, za bycie szefem sprawiedliwym i wymagającym, a jednocześnie człowiekiem ciepłym i życzliwym, odnoszącym się z wielkim szacunkiem do otaczających go ludzi.