Kronika UŚ

X „Medium Mundi”

Od 20 do 27 września w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbywała się X sesja z cyklu „Medium Mundi”. Spotkanie było okazją do podjęcia rozważań nad relacjami zachodzącymi między muzyką i wartościami. Cykl spotkań corocznie składa się z koncertów, wernisaży i prelekcji. 25 września miały miejsce wykłady, w których udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce, prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak, dr Jacek Kurek, prof. dr hab. Krystyna Wojtynek- Musik oraz dr Krzysztof Maliszewski. Partnerami wydarzenia byli Instytut Historii UŚ oraz Instytut Pedagogiki UŚ.

Śląski Salon Maturzystów

24 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miał miejsce Śląski Salon Maturzystów, impreza edukacyjna skierowana do uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia, oraz dla nauczycieli dyrektorów szkół i doradców zawodowych. Wśród wystawców znalazły się nie tylko uczelnie, lecz także szkoły policealne i zawodowe. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego przedstawili ofertę edukacyjną na rok akademicki 2014/2015. W uroczystym otwarciu Salonu uczestniczył dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów.

Medal dla JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

4 października w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Politechnice Opolskiej. W uroczystości udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas uroczystości prof. Wiesław Banyś otrzymał medal Politechniki Opolskiej, który przyznawany jest największym znakomitościom świata nauki i życia publicznego, osobom zasłużonym dla środowiska akademickiego. Rektor Banyś uhonorowany został jako wybitny organizator nauki i orędownik szerokiej współpracy między Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Opolską, który dzięki swojej charyzmie i humanizmowi wprowadza naszą uczelnię w nowy wymiar jakości w szkolnictwie wyższym.

Festiwal Nordalia 2013

Od 9 do 28 października w 14 miastach Śląska odbywał się 12. Festiwal Nordalia poświęcony krajom nordyckim i ich kulturze. W ramach Festiwalu 10 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się debata pt. „Kobieta dawniej i dziś w krajach nordyckich i w Polsce”. Gościem honorowym spotkania była ambasador Szwecji Staffan Herrström. Nordaliom towarzyszyły liczne wystawy, pokazy filmów, koncerty, wernisaże, spotkania oraz wykłady. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu UŚ oraz dr Jacek Kurek z Zakładu Historii Nowożytnej XIX w. UŚ.

Konwent Uniwersytetu Śląskiego

11 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce pierwsze w roku akademickim 2013/2014 posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Śląskiego. Konwent ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy uniwersytetem a jego szeroko rozumianym otoczeniem samorządowym, gospodarczym, biznesowym i społecznym, a także wytyczenie kierunku rozwoju uczelni i promowanie jej w kraju i za granicą. W porządku obrad znalazły się m.in.: wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezentacja „Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012–2020” oraz omówienie spraw bieżących i dyskusja.

Konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

14 i 15 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbyła się 5. edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”. Seminarium zorganizowane zostało wspólnie z Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy), Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytetem Śląski w Opawie (Czechy) oraz Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja).

Seminarium „Współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse”

15 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse”. Celem ogólnopolskiego spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego było przedstawienie rezultatów osiągniętych przez polskich partnerów projektów INTERREG IV C oraz prezentacja założeń nowej edycji programu współpracy międzyregionalnej (2014−2020). Projekty realizowane w ramach programu INTERREG IV C pozwalają na współpracę, przepływ wiedzy i wymianę dobrych praktyk między europejskimi regionami.

Święto Drzewa 2013

W tym roku przypadła 11. rocznica programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, który ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Programowi, realizowanemu od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, towarzyszy co roku akcja sadzenia drzew. Inauguracja śląskiej edycji „Święta Drzewa” odbyła się 15 października na terenie uniwersyteckiego kampusu. Organizatorami Święta Drzewa byli Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Aaron Ben-Ze’ev gościem Instytutu Filozofii

5 października na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbył się wykład otwarty pt. „Who is the perfect partner? On romantic profundity and functional harmony”, który wygłosił prof. Aaron Ben-Ze’ev z Uniwersytetu w Hajfie (Izrael). Prof. Aaron Ben- Ze’ev powszechnie uważany jest za jednego z najważniejszych w świecie badaczy w zakresie filozofii psychologii, a zwłaszcza filozofii emocji. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych oraz wielu monografii publikowanych przez najlepsze światowe wydawnictwa. Jego wizyta na Uniwersytecie Śląskim związana jest z pełnieniem funkcji profesora wizytującego w Instytucie Filozofii w bieżącym roku akademickim.

Wizyta delegacji z Uniwersytetów Hawajskiego i w Liverpoolu

Od 15 do 27 października na Uniwersytecie Śląskim gościła połączona delegacja, w skład której wchodzili: dr David Sing z Uniwersytetu Hawajskiego w Hilo, dyrektor Centrum Edukacji Dzieci Rdzennych Rodzin Hawajskich, Nā Pua No’eau, dr Nalani Sing, inspektor stanowego systemu oświatowego i szkolnictwa oraz Tricia Alegra Jenkins z Uniwersytetu w Liverpoolu. Dr David Sing jest twórcą wielu programów edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego skierowanych do rdzennych Hawajczyków i Indian. Programy te wykorzystują uwarunkowania kulturowe i łączą nowoczesną naukę z tradycją i historią. Dr Sing jest również założycielem i prezesem stowarzyszenia Native Hawaiian Education Association oraz wiceprezesem amerykańskiej rady National Indian Education Association Board of Directors i pierwszym rdzennym Hawajczykiem w niej zasiadającym. Jest laureatem wielu nagród za wybitne osiągniecia w edukacji grup mniejszościowych. Tricia Alegra Jenkins jest dyrektorem Centre for Excellence in Educational Opportunities Uniwersytetu w Liverpoolu, ekspertem w dziedzinie edukacji, zwłaszcza edukacji dzieci, pracującym w organizacjach europejskich. Pełni także funkcję prezesa stowarzyszenia EUCU.NET – European Children’s Universities Network, którego członkiem założycielem jest Uniwersytet Śląski Dzieci.

Wizyta gości z Uniwersytetu Hawajskiego i Uniwersytetu w Liverpoolu odbywała się w ramach programu Children as Change Agents for Science in Society oraz programu współpracy Mentoring Associates realizowanego przez Uniwersytet Śląski Dzieci i Uniwersytet Hawajski. W ramach wizyty 18 października na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbył się wykład otwarty pt. „University and community, education and culture”, który wygłosili dr David Sing oraz Tricia Jenkins. Wykład i dyskusję moderowała dr Izabela Mrochen z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Tego samego dnia goście wizytujący Uniwersytet Śląski spotkali się również z JM Rektorem prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, a 19 października wzięli udział w zajęciach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, na których dr David Sing i dr Nalani Sing wygłosili wykład dla grup Młodych Naukowców i Ekspertów.

JOBS SPOT 2013

7 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się pierwsza edycja JOBS SPOT, spotkania o charakterze targowym, którego zasadniczą cechą była możliwość przeprowadzenia z młodymi ludźmi warsztatów w innowacyjnej formie. Wydarzenie zgromadziło studentów i absolwentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat wybranych pracodawców oraz prezentowanych przez nich ofert pracy, praktyk i staży. Chętni mogli wziąć udział w rozmowie z przedstawicielami firm uczestniczących w JOBS SPOT.

Spotkanie z Małgorzatą Łukasiewicz

17 i 18 października na Wydziale Filologicznym w Katowicach i Sosnowcu odbyły się spotkania z wybitną tłumaczką, eseistką i krytykiem literackim Małgorzatą Łukasiewicz, które dotyczyły premiery „Franka V” Friedricha Dürrenmatta w reżyserii Rudolpha Strauba. Wydarzenia stały się okazją do rozmowy na temat twórczości nie tylko tego znakomitego dramaturga, pisarza i eseisty, ale także innych szwajcarskich autorów.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Z mroku głos przemówił do Mojżesza…”

17 i 18 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Z mroku głos przemówił do Mojżesza; i z mroku Słowo przybywa do nas (Abraham Joshua Heschel). Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy”. Celem konferencji była refleksja nad rolą słowa (tekstu, języka), jego znaczeniem w ludzkim doświadczeniu. Uczestnicy spróbowali odpowiedzieć na pytania: jak radzi sobie język w obliczu tajemnicy, jak przebiega relacja pomiędzy językiem, doświadczeniem i rozumieniem – czy jesteśmy uzależnieni od kategorii językowych? Organizatorem konferencji był Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Maciej Szpunar rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar z Wydziału Prawa i Administracji UŚ został wybrany na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z tej okazji 21 października w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyła się konferencja prasowa. Spotkanie było okazją do rozmowy z dr. hab. prof. UŚ Maciejem Szpunarem, władzami Wydziału Prawa i Administracji UŚ, a także uzyskania informacji na temat działań Trybunału Sprawiedliwości. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 28 sędziów i 8 rzeczników generalnych mianowanych za porozumieniem przez rządy państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga również spory prawne między rządami Unii a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje.

Śląski Kongres Oświaty

23 i 24 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywał się Śląski Kongres Oświaty – pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Śląsku zorganizowane wspólnie przez wojewodę śląskiego dr. Zygmunta Łukaszczyka, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz śląskiego kuratora oświaty Stanisława Fabera. Śląski Kongres Oświaty skierowany był do dyrektorów oraz wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycieli, pedagogów i psychologów. Podczas wydarzenia uczestnicy wzięli udział w licznych dyskusjach, między innymi na temat prawnych aspektów zawodu nauczyciela, neurodydaktyki, edukacji pozaformalnej, nowoczesnych technologii w edukacji oraz kształcenia zawodowego i rynku pracy.