Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2013/2014

13 października w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się
międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2013/2014
13 października w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2013/2014
Od lewej: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Leszek
Żabiński, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś i JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach prof. Tomasz Miczka
Od lewej: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Leszek Żabiński, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Tomasz Miczka
JE Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz
Wydziału Teologicznego UŚ
JE Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ
Uroczystość była okazją do wręczenia nagrody Lux ex Silesia. Laudację
wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Uroczystość była okazją do wręczenia nagrody Lux ex Silesia. Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Wręczenie nagrody Lux ex Silesia ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu
Myszorowi
Wręczenie nagrody Lux ex Silesia ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi
Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor
Ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor


Fotografie: Agnieszka Sikora