Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Marta Mamet-Michalkiewicz: Between the Orient and the Occident. Transformations of „The Thousand and One Nights”

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Jacek Lyszczyna: Natura, historia, egzystencja. W poszukiwaniu romantycznego uniwersum

PRAWO. „Z Dziejów Prawa”. T. 4 (12). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak

PEDAGOGIKA. Alicja Żywczok: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 2. Red. Wojciech Świątkiewicz

20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. Red. Urszula Swadźba

O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Red. Jacek Wódz

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 7. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Rafał Grajcar

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2011. T. 1 (1). Red. Adam Dziadek

Literackie obrazy rodzin (od XIX–XXI w.). Red. Krystyna Kralkowska- Gątkowska, Beata Nowacka

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 8. Ed. Anna Kucz

Aldona K. Uziębło: „Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold” as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats. „Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold” jako gatunek pionierski i jego możliwości kolonizowania siedlisk inicjalnych

NAUKI o MATERIAŁACH. Grzegorz Haneczok: Relaksacje migracyjne w ciałach stałych