Kronika UŚ

Mistrzostwa studentów i pracowników UŚ w półmaratonie

 2 października w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie odbył się 7. Silesia Półmaraton. W tym roku Uniwersytet Śląski, po raz pierwszy, był partnerem zawodów. Trasa biegu zaczynała się przy hali wystaw „Kapelusz” i wiodła obok rosarium, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Śląskiego Wesołego Miasteczka, Planetarium i Stadionu Śląskiego. Dla zawodników naszej uczelni prowadzona była osobna klasyfikacja. Pierwsze miejsce zajął w niej dr Lech Bartłomiejczyk, drugie – dr Michał Kania, a trzecie – mgr inż. Andrzej Jurek. Puchary zwycięzcom wręczył Piotr Nowak, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ. W ramach półmaratonu odbyły się zawody biegowe o Puchar Dziekana Wydziału Teologicznego UŚ. Puchar wręczył sam dziekan, ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło. Inicjatywa miała na celu promocję biegania i zdrowego trybu życia wśród studentów i naukowców.

Wykład prof. Leonarda Neugera

4 października profesor Leonard Neuger z Uniwersytetu Sztokholmskiego był gościem Wydziału Filologicznego UŚ. W sali Rady Wydziału Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego wygłosił wykład otwarty pt. „»Nasza klasa« Tadeusza Słobodzianka: splot”. Spotkanie otworzył prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak z Zakładu Teorii Literatury UŚ. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników Wydziału Filologicznego.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

6 i 7 października w Katowicach odbył się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 11 panelach dyskusyjnych udział wzięło 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Głównym organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a Uniwersytet Śląski był partnerem Kongresu. Imprezie towarzyszyły Targi Usług i Produktów dla MŚP Biznes Expo. W wydarzeniu wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który pełnił funkcję moderatora sesji „Edukacja dla Biznesu – przygotowanie, aktywizacja i rozwój kadr – współpraca z MŚP”.

Inauguracja roku akademickiego UŚD

 8 października w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. W uroczystości udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie wydarzenia znalazły się m.in. złożenie ślubowania oraz pasowanie na studenta przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych. W czasie inauguracji wystąpił Studencki Chór Dziecięcy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci pod dyrekcją prof. UŚ dr. hab. Waldemara Sutryka wraz z zespołem instrumentalnym pod kierownictwem Karola Pyki. Uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć również przedstawienie „Zamiana ról”, przygotowane przez studentów UŚD pod opieką dr Małgorzaty Chrupały-Pniak oraz występ iluzjonisty Tomka Kabisa pt. „Nic nie jest tym, czym się wydaje”.

CINiBA na OPEN DAYS 2011 w Brukseli

Od 10 do 12 października w Brukseli odbywał się Europejski Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS 2011. Podczas tegorocznej, dziewiątej już edycji wydarzenia, zaprezentowano Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką.
W zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Miasteczku polskim” poszczególne regiony kraju mogły zaprezentować inwestycje, realizowane z Funduszy Europejskich. Stoisko województwa śląskiego promowało największe obecnie wdrażane projekty, m.in. nową, wspólną bibliotekę katowickich Uniwersytetów – Śląskiego i Ekonomicznego.
OPEN DAYS to wydarzenie, którego celem jest prezentacja osiągnięć europejskich miast i regionów, wynikających z realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Organizowane w tym czasie warsztaty, seminaria, wykłady i wystawy były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy międzyregionalnej na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej.

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

11 października w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyła się inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny pt. „Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła” wygłosił prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper. W programie znalazł się także koncert orkiestry uczniowskiej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. W uroczystości udział wzięła prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą.

Pamięci Profesorów

13 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prof. dr. hab. Waleriana Pańki oraz prof. dr. hab. Mieczysława Sośniaka, w związku z dwudziestą rocznicą śmierci obydwu profesorów. Organizatorami spotkania były: Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej UŚ.

Złoty medal na targach ExpoLAB

13 i 14 października w Expo Silesia w Sosnowcu odbywały się Targi Analityki, Technik i Wyposażenia laboratorium ExpoLAB. W wydarzeniu, w specjalnej strefie „LAB dla Przemysłu”, udział wzięli przedstawiciele Laboratorium mikrotomografii rentgenowskiej UŚ. Podczas Targów Uniwersytet Śląski otrzymał dyplom i złoty medal Expo Silesia za „Bezzniszczeniowe badanie skanowanych obiektów metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej, skanowania optycznego wraz z drukiem trójwymiarowym modeli powiększonych struktur.” Realizowane są w Laboratorium mikrotomografii, które jest częścią Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Profesor Stanisław Kucharski z delegacją w Indonezji

Od 15 do 24 października miała miejsce wizyta przedstawicieli polskich uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw w Indonezji. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentował prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Spotkanie ze środowiskiem naukowym tego kraju było okazją do nawiązania współpracy w zakresie edukacji, wymiany studentów i kadry naukowo- dydaktycznej, badań i rozwoju oraz systemów kształcenia i rozwoju pracy. W programie wyjazdu znalazły się m.in.: spotkania polskich przedstawicieli z partnerami z placówek naukowo- badawczych, gospodarczych i przedsiębiorstw Sumatry, Jawy i Bali oraz wizyty w ministerstwach i na Targach Trade Expo Indonesia. Delegaci spotkali się także z gubernatorem północnej Sumatry, ministrem handlu, ministrem kultury i turystyki Indonezji.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

 16 października w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach miała miejsce międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2011/2012. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz, a także nauczyciele akademiccy, pracownicy śląskich uczelni i licznie zgromadzeni studenci. Podczas uroczystości została wręczona nagroda Lux ex Silesia. W tym roku otrzymał ją prof. zw. dr hab. Jan Malicki, kierownik Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Lux ex Silesia to nagroda ufundowana przez JE Abp. Damiana Zimonia, metropolitę katowickiego, przyznawana osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej wykazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.

Inauguracja w Rybniku

17 października w auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje” wygłosił prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński. W uroczystości udział wzięli: rektorzy oraz przedstawiciele Senatów Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach a także rybnicka społeczność akademicka.

Wystawa zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego „Zmierzch Imperium”

17 października, z okazji 14. rocznicy nadania Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, w budynku Wydziału Teologicznego UŚ została otwarta wystawa zdjęć „Zmierzch Imperium”. Ekspozycja, stworzona na zamówienie Instytutu Polskiego w Moskwie, była pokazywana w Polsce jedynie dwa razy. Dotychczas gościły ją: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie oraz Muzeum Lubelskie. Na wystawę „Zmierzch Imperium” składa się 50 fotografii, które Ryszard Kapuściński zrobił w latach 1989–1991, podczas liczącej ok. 60 tys. kilometrów podróży po 15 krajach dawnego ZSRR, w tym m.in.: Rosji, Gruzji, Azerbejdżanie i Armenii. Zdjęcia te odnaleziono zaledwie trzy lata temu w prywatnym archiwum pisarza. To, w jaki sposób były posegregowane, pozwala przypuszczać, że sam Kapuściński chciał przygotować z nich wystawę. W uroczystym otwarciu ekspozycji udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, żona pisarza Alicja Kapuścińska, kurator wystawy Karolina Wojciechowska oraz prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, który był promotorem w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa UŚ Ryszardowi Kapuścińskiemu.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Maksymilianowi Pazdanowi

18 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi. Prof. Maksymilian Pazdan jest jednym z najwybitniejszych polskich cywilistów. Z Uniwersytetem Śląskim związany jest od 1968 roku. Pełnił m.in. funkcje: kierownika Zawodowego Studium Administracyjnego (1970–1972), prodziekana (1972–1978) i dziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1989), prorektora (1981–1987), a w latach 1990–1996 rektora UŚ. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w kadencjach 2002–2005 i 2005–2008). Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański i prof. dr hab. Jerzy Rajski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.