XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego współorganizowany był przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”

Jedna psychologia czy wiele psychologii?

Od 18 do 21 września odbywał się w Katowicach XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dla nestorów polskiej myśli psychologicznej – teoretyków i praktyków, przedstawicieli nauki i biznesu, członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – stał się okazją do spotkania oraz wymiany myśli i doświadczeń.

Zjazdy PTP odbywają się cyklicznie co trzy lata, w różnych ośrodkach w Polsce. Tegoroczny był trzecim organizowanym w Katowicach. Pierwszy miał miejsce w 1960 roku, a jego hasło brzmiało: „Psychologia jako nauka społecznie użyteczna”, zaś drugi w 1977, z hasłem „Psychologia w służbie człowieka”. Hasło wrześniowego zjazdu brzmiało „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”. Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski w swoim wykładzie inauguracyjnym wskazywał na fakt, że psychologia, jako nauka, jest „podzielona”. Różnorodność w psychologii obejmuje zarówno obszar badań naukowych, jak i praktyki psychologicznej – stąd niezbędne stają się prawne uregulowania statusu psychologa, tak aby tworzyć wyrazistą grupę zawodową, która służy ludziom w oparciu o dwa filary: etyczny, związany z poszanowaniem godności osobistej drugiej osoby oraz metodologiczny, czyli oparcie działań na zasadzie racjonalności. Współczesną psychologię dzieli się na trzy obszary: psychologię naukową jako zbiór twierdzeń sprawdzonych i uzasadnionych, psychologię praktyczną, czyli psychologię praktyków, gdzie dobrym praktykiem jest ten, kto zna więcej skutecznych sposobów postępowania oraz tzw. psychologię potoczną, czyli zbiór zdroworozsądkowych przekonań. Jedność nauk psychologicznych zdaje się być „zagrożona” poprzez ich bliskie kontakty z dziedzinami pokrewnymi, jak lingwistyka, ekonomia czy medycyna. Rodzi się zatem potrzeba wyznaczenia zasad i granic współpracy interdyscyplinarnej. Wydaje się, że obecnie wiele obszarów nauki stoi przed podobnymi dylematami nakładania się i przeplatania starych-nowych obszarów badawczych.

W zjeździe uczestniczyło ponad 500 osób. Znani i cenieni psychologowie akademiccy wygłosili 13 wykładów plenarnych, odbyło się 12 dyskusji panelowych na temat ważnych problemów nurtujących środowisko psychologiczne w Polsce, w 60 sympozjach i sesjach tematycznych zostało wygłoszonych ponad 300 referatów. Ponadto przygotowana została wystawa plakatów oraz zajęcia warsztatowe.

Sporym wydarzeniem była zorganizowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii dyskusja, w której obok uczestników zjazdu brał udział, dzięki łączu satelitarnemu, znany psycholog Elliot Aronson. W spotkaniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Szczególne słowa podziękowania za wkład w organizację Zjazdu przekazano prof. UŚ dr hab. Małgorzacie Górnik-Durose, dyrektorowi Instytutu Psychologii oraz doktorowi Maciejowi Janowskiemu, sekretarzowi zjazdu z ramienia Instytutu Psychologii.

Autorzy: Agata Diec
Fotografie: Ewelina Wojtek