Przemyśleć Solidarność

23 września w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ
odbyło się VII Ogólnopolskie Uniwersyteckie Forum NSZZ Solidarność
pt. „Przemyśleć Solidarność”
23 września w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ odbyło się VII Ogólnopolskie Uniwersyteckie Forum NSZZ Solidarność pt. „Przemyśleć Solidarność”
Od lewej: dr Julian Srebrny, przewodniczący komisji ds. płac
w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, JM Rektor UŚ prof. zw.
dr hab. Wiesław Banyś, prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka oraz
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w kadencjach 1996–1999
i 1999–2002)
Od lewej: dr Julian Srebrny, przewodniczący komisji ds. płac w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002)
Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki
i Oświaty NSZZ Solidarność
Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność
Kazimierz Siciński, przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Kazimierz Siciński, przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Spotkanie poprowadziła mgr Ewa Żurawska, przewodnicząca KZ NSZZ
Solidarność UŚ
Spotkanie poprowadziła mgr Ewa Żurawska, przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność UŚ


Fotografie: Izabela Staszewska