Nekrologi

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
nieodżałowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. zw. dr. hab. Aleksandra Ratajczaka

emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
związanego naukowo i dydaktycznie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej
oraz Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego od 1969 roku.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kierownik Zakładu Syntezy Organicznej w latach 1969-1978,
Kierownik Zakładu Chemii Organicznej w latach 1978-2001,
Przewodniczący Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
w latach 1979-1983, Członek American Chemical Society,
Stypendysta Fundacji Fulbrighta w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Profesor Aleksander Ratajczak był wybitnym uczonym autorem, licznych prac
z zakresu stereochemii, chemii organicznej i metaloorganicznej
oraz międzynarodowych patentów.

Był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju
i za granicą. W sposób charakterystyczny dla nieprzeciętnych osobowości
łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga - wychowawcy wielu naukowców,
dla których pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

W Osobie Pana Profesora utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca
i prawego charakteru, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanego za swą działalność i dokonania najwyższymi odznaczeniami państwowymi i nagrodami.
Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu.

W naszej pamięci Pan Profesor na zawsze pozostanie jako wybitny uczony
wspaniały dydaktyk, mądry i szlachetny człowiek.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Żonie, Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pana Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 

 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
dr Marii Grzyb

zasłużonego dla rozwoju nauk pedagogicznych
pracownika naukowego, cenionego, długoletniego nauczyciela akademickiego
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy Osobę serdeczną i wyrozumiałą, służącą pomocą i dobrą radą,
oddaną ludziom i Uczelni.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach