Wszechstronność Jarosława Wichury, doktoranta z Wydziału Prawa i Administracji

Społecznik z wyboru

Nawet w XXI wieku greckie mity okazują się być zdumiewająco aktualne. Niegdyś w Helladzie król Midas miał zamieniać w złoto wszystko, czego dotknął. Dzisiaj są ludzie, którzy wydają się wprawiać w ruch każdy projekt, w jaki się włączają. Co więcej – aktywności nigdy nie jest im za dużo. Wzorcem z Sevres takiej postawy jest student Uniwersytetu Śląskiego Jarosław Wichura.

W wolnych Jarosław Wichura gra na fortepianie w trio „Jazz on the Line”
W wolnych Jarosław Wichura gra na fortepianie w trio „Jazz on the Line”

Zorganizowanie spotkania z Jarkiem Wichurą okazało się niełatwym zadaniem. Brak wolnego czasu nie wiąże się jednak u niego z rozpoczynanym, po celująco zaliczonych studiach politologicznych, doktoratem i równoległymi studiami na IV roku prawa. Wynika raczej z aktywności nastawionej na wspieranie każdego środowiska, w którym przebywa. Ponieważ wywodzi się ze Świętochłowic, nie dziwi, że najwcześniej – w 2008 roku – podjął działania właśnie na rzecz tego miasta w fundacji „Wspólne Świętochłowice”.

– Zawsze kierowała mną chęć wspierania czegoś dobrego w mieście – tłumaczy Jarek. Świętochłowice pod wieloma względami były miejscem wymarłym, w którym słabej jakości rządów i niedoinwestowaniu towarzyszyła apatia mieszkańców. Chcieliśmy ich zaktywizować, nie tylko pod kątem życia zawodowego, ale wszechstronnego rozwoju.

„Wspólne Świętochłowice” w krótkim czasie odnotowały wiele sukcesów, których współtwórcą był obecny Lider Sekcji ds. Samorządowych tej organizacji. Wobec zubożenia lokalnej społeczności i niskiego poziomu zaufania mieszkańców względem siebie, fundacja niejednokrotnie napotykała na trudne do ominięcia rafy, jednak bilans jej działań wygląda imponująco. Osobom niepełnosprawnym dano możliwość leczenia poprzez muzykoterapię i animaloterapię, starszym mieszkańcom zaproponowano kursy komputerowe, a najmłodszym naukę języków, ale też wakacyjne półkolonie czy zwykłe wyjścia na basen. We współpracy ze Śląską Fundacją Obywatelską „Lex Civis” umożliwiono świętochłowiczanom uzyskanie bezpłatnych porad prawnych. Efektem starań „Wspólnych Świętochłowic” były też debaty oksfordzkie oraz wyjazdy mieszkańców na krajowe i zagraniczne wycieczki. Jako absolwent specjalizacji samorządowej na politologii, Jarek Wichura szczególnie cieszy się ze współpracy z władzami miasta, która zaowocowała m.in. podróżą radnych i pracowników miejskiej administracji do Londynu, by zorganizowana w celu przyjrzenia się tamtejszym standardom rządzenia. Obecnie, dzięki staraniom fundacji, Świętochłowice startują w konkursie „Super Samorząd 2011”. Aktywność w Świętochłowicach to dla Jarka także Stowarzyszenie Miłośników Lipin, czyli owianej kiepską sławą dzielnicy miasta. Stąd też ukierunkowanie działań szczególnie na ludzi ubogich i dzieci – do nich kierowane były wieczorki poetycko- -muzyczne, w czasie których poeci czytali wiersze, a filharmonicy zapoznawali mieszkańców z muzyką Chopina.

Jako absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, Jarek Wichura współorganizuje wyjazdy szlakiem wieszcza, jak też kreuje współpracę z innymi szkołami mającymi tego patrona. Ośrodek Dydaktyczny UŚ w Rybniku skorzystał na jego obecności w charakterze animatora juwenaliów oraz „Szkoły Liderów”, a także założyciela Koła Naukowego „Śruba”. Na Wydziale Prawa i Administracji już jako doktorant działa w sekcji administracyjnej Studenckiej Poradni Prawnej oraz organizuje szkolenia z zakresu mediacji. Z kolei podróżując po cybernetycznej przestrzeni Wydziału Nauk Społecznych, trudno nie trafić na jedną z licznych stron internetowych stworzonych przez Jarka. Podobnie jest z okładkami publikacji i plakatami konferencji na WNS.

Jarek Wichura aktywnie uczestniczył w znaczących projektach badawczych o charakterze politologicznym i nie tylko. Opublikował wiele artykułów naukowych i uczestniczył w licznych konferencjach. Osiągnięcia te zostały docenione poprzez dwukrotne przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei społeczna działalność Jarka przyniosła mu tegoroczne Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

– Chcę robić coś ponad zwykłą naukę – mówi Jarek Wichura. Jestem zwolennikiem modelu współpracy „mistrz-uczeń”. Miałem szczęście trafić na takie osoby, jak dr Agnieszka Turska-Kawa i dr Waldemar Wojtasik, dzięki którym podobna relacja mogła się zawiązać. Samemu też chciałbym kiedyś pełnić taką rolę dla nowych studentów – uśmiecha się.

Życzenie Jarka zaczyna się urzeczywistniać. W trzeciej edycji projektu badawczego „Preferencje polityczne. Postawy-Identyfikacje- Zachowania” koordynuje prace grupy studentów. Wraz z innymi zespołami, pod opieką dr Agnieszki Turskiej-Kawy i dr. Waldemara Wojtasika, realizują ciekawy projekt dotyczący badań empirycznych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, integrujący środowiska badaczy przyglądających się zachowaniom politycznych obywateli w różnych kontekstach naukowych – od psychologii po politologię.

Doktorat chciałby poświęcić porównaniu realizacji konstytucyjnej zasady wolności słowa w Polsce i USA. Mimo marzeń o pozostaniu na uczelni, Jarek Wichura nie zamierza porzucać spraw rodzinnego miasta.

– Chociaż teraz Świętochłowice to dla mnie głównie noclegownia, dalej jestem z nimi mocno związany i chcę się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, których na pewno nie zabraknie.

W wolnych chwilach fortepian Jarka można usłyszeć w trio „Jazz on the line”. Akompaniuje także podczas wielu imprez charytatywnych.

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Tomasz Okraska