Prof. Maksymilian Pazdan doktorem honoris causa UŚ

Od lewej: recenzent prof. dr hab. Wojciech Popiołek, recenzent
prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański, JM Rektor UŚ prof. zw. dr
hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, dziekan
Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor i laudator
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Od lewej: recenzent prof. dr hab. Wojciech Popiołek, recenzent prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor i laudator prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
18 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się
uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi
18 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi
Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Profesor Maksymilian Pazdan odebrał z rąk Zbigniewa Wrony,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, medal
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Profesor Maksymilian Pazdan odebrał z rąk Zbigniewa Wrony, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
JE Arcybiskup dr Damian Zimoń, metropolita katowicki, wpisał się do
księgi pamiątkowej
JE Arcybiskup dr Damian Zimoń, metropolita katowicki, wpisał się do księgi pamiątkowej


Fotografie: Agnieszka Sikora