Wystawa zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego

17 października na Wydziale Teologicznym UŚ uroczyście otwarto
wystawę zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Zmierzch Imperium”
17 października na Wydziale Teologicznym UŚ uroczyście otwarto wystawę zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Zmierzch Imperium”
Uroczystość zaszczyciła swoją osobą Alicja Kapuścińska, żona
Ryszarda Kapuścińskiego
Uroczystość zaszczyciła swoją osobą Alicja Kapuścińska, żona Ryszarda Kapuścińskiego
Wystawa zagościła na Uniwersytecie Śląskim z okazji czternastej
rocznicy nadania Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris
causa naszej uczelni
Wystawa zagościła na Uniwersytecie Śląskim z okazji czternastej rocznicy nadania Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris causa naszej uczelni
Gości przywitała dr Beata Nowacka
Gości przywitała dr Beata Nowacka
Głos zabrał m.in. prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, który był
promotorem w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa
Ryszardowi Kapuścińskiemu
Głos zabrał m.in. prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, który był promotorem w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Ryszardowi Kapuścińskiemu


Fotografie: Izabela Staszewska