Inicjatywa doktorantów

Nowy periodyk naukowy „Teologia Młodych”

Z wielką radością dzielimy się informacją o powołaniu nowego czasopisma doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o tytule „Teologia Młodych”. Naszym pragnieniem jest uczynienie z periodyku centrum wymiany myśli szczególnie tych doktorantów i młodych naukowców, których badania ukierunkowane są na zagadnienia teologiczne. Pamiętając jednak, że żadna z nauk nie rozwija się w izolacji od pozostałych, wierzymy, iż znajdą się w nim również treści o charakterze interdyscyplinarnym. W pierwszym numerze, którego ukazanie się planowane jest na grudzień bieżącego roku, podjęte zostaną między innymi takie tematy, jak Kościół a reklama (mgr Barbara Imielska), Matka w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła (mgr Anna Domagała), Guanyin i Maryja – Bogini i Matka Boga (Piotr Popiołek), Geneza proroctwa o narodzeniu Mesjasza z Dziewicy (mgr Jakub Szwarczyński), Struktura kolekt w Mszale Rzymskim (mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański), Miłość jako kryterium eklezjalności (mgr lic. kan. Monika Gwóźdź), Kwestia przynależności do Ludu Bożego jako problem językowy. Rola kategorii „homo sacer” w konstruowaniu dyskursu o wspólnocie (mgr Anna Szołtysek-Grzesikiewicz), Ewangelizacja kerygmatyczna – konkretne narzędzie w dziele Nowej Ewangelizacji (mgr Michał Piętosa), Tajemnica osoby Chrystusa w ujęciu Raniero Cantalamessy (mgr lic. kan. Anna Maliszewska), Implikacja „fides quaerens intellectum” w myśli błogosławionego kardynała Johna Henry’ego Newmana (mgr Maria Sikora), Spotkanie Wschodu z Zachodem w ujęciu Bede Griffithsa (mgr lic. kan. Karolina Dobies), Poznanie rzeczywistości wewnętrznej w ujęciu Tomasza Mertona (mgr lic. kan. Karolina Dobies) oraz Skutki grzechu Adama w Homilii Paschalnej Melitona z Sardes (mgr lic. kan. Ryszard Piętka).

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego, wszystkie artykuły poddawane są recenzji, której dokonują specjaliści poszczególnych dziedzin. Kolejne numery periodyku wydawane będą w systemie rocznym. Szczegółowe informacje na temat czasopisma będą umieszczane na bieżąco w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (www.wtl.us.edu.pl), gdyż, doceniając i wykorzystując powszechność oraz dostępność osiągnięć techniki, postanowiliśmy, iż pismo ukazywało się będzie tylko w wersji elektronicznej. Wierzymy, że ta forma publikacji, tak bardzo odpowiadająca duchowi naszych czasów, ułatwi Państwu dostęp do kolejnych numerów „Teologii Młodych”, a jednocześnie stanie się zachętą do publikacji we wspominanym periodyku.