Podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw dyskutowano m.in. o rozwoju kadr i kształceniu na potrzeby biznesu
I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Edukacja i biznes

O relacjach między nauką, biznesem i samorządem dyskutowano 6 i 7 października w Katowicach podczas I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 11 panelach dyskusyjnych głos zabrało około 100 prelegentów z Polski i zagranicy.

Podczas uroczystego otwarcia obrad Kongresu był obecny premier Donald Tusk. – Jesteście solą tej ziemi – mówił do przedsiębiorców na Śląsku. – Mówię to nie dlatego, że wypada tak mówić o ludziach, którzy biorą los we własne ręce. To nie jest pusty slogan ani czczy komplement. Wszystkie dane mówią, że jesteście najprawdziwszym i najsolidniejszym fundamentem gospodarki narodowej i tej w wymiarze globalnym – dodał premier.

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw miał na celu zdiagnozowanie problemów tego sektora i wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. Głównymi tematami dyskusji były zagadnienia związane z analizą stanu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej. Debatowano m.in. o zadaniach samorządu terytorialnego i administracji centralnej, rodzinnej przedsiębiorczości, współpracy sektora nauki z przedsiębiorcami i samorządem terytorialnym na rzecz innowacji, etyce w biznesie. Panel poświęcony przygotowaniu, aktywizacji i rozwoju kadr dla biznesu moderował JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, szkół wyższych i ponadgimnazjalnych dyskutowali przede wszystkim o koniecznych zmianach w kształceniu na wszystkich poziomach. Prelegentami w pozostałych panelach byli: prof. zw. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej, abp Damian Zimoń – Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ, prof. zw. dr hab. Marek Szczepański – kierownik Zakładu Socjologii Rozwoju, Wydział Nauk Społecznych UŚ, dr Ewelina Wiszczun – Wydział Nauk Społecznych UŚ.

Jak wynika z badań, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą wiodący sektor gospodarki Unii Europejskiej, zatrudniają ok. 70 proc. pracowników i generują 50 proc. unijnego PKB. Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Rady Programowej Kongresu, zwracał uwagę na fakt, że 90 proc. przedsiębiorstw w Europie to firmy rodzinne. – Największy wpływ na to, czy kraj przetrwa kryzys, ma udział innowacyjnych, najmniejszych przedsiębiorstw. Jesteście najbardziej elastyczni ze wszystkich podmiotów działających na rynku – mówił do uczestników I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Jolanta Kubik