Przekaż 1% podatku

Dla Ewy i Elizy


Uśmiech dla Ewy

Ewa Litwin, która w 2001 r. rozpoczęła studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, od ponad pięciu lat znajduje się w stanie wegetatywnym z niedowładem czterokończynowym, z dużą spastycznością. „Wiemy, że są tysiące dzieci potrzebujących pomocy, jednak prosimy o szansę dla naszej Ewy. Chcemy, żeby znowu się śmiała” – mówią rodzice i siostra. Obecnie Ewa przebywa w domu, ale wymaga rehabilitacji zarówno ruchowej, jak i stymulacji intelektualnej, w celu przejęcia funkcji uszkodzonych komórek przez zdrowe. Zarówno na opiekę jak i rehabilitację potrzebne są pieniądze. Każda złotówka jest cenna. 1% podatku z 2009 r. można przekazać dla Ewy:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-695 Warszawa
KRS 0000037904
Bank Pekao SA I O/Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z dopiskiem „1% dla Ewy Litwin – darowizna na leczenie i rehabilitację”
Wpłaty dobrowolne mogą być dokonywane bezpośrednio na konto: Bank Śląski O/Starachowice 30105014321000002259515886 z dopiskiem „Ewa”.

Dla Elizy

Eliza Maruszczyk jest córką pracownika Uniwersytetu Śląskiego. Urodziła się z ciężką, wrodzoną wadą serca HLHS. Zespół hipoplazji lewego serca to wada polegająca na niewykształceniu prawidłowej lewej komory serca. Jej życie uratowały trzy ciężkie operacje, czeka ją jeszcze co najmniej jedna z trzyetapowego leczenia HLHS i być może przeszczep serca. Eliza ma skończone trzy lata, pomimo tak dużego bagażu życiowego jest bardzo pogodnym dzieckiem, rozwija się jak inne dzieci w jej wieku.
1% podatku z 2009 roku można przekazać dla Elizy:
Fundacja „Uśmiech Dzieciom”
ul. Gliwicka 11/6, 40-079 Katowice
KRS 0000244626
z dopiskiem – „Dla Elizy”
www.usmiechdzieciom.com.pl